VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladMag dat
zomaar?
Juridische rubriek

Onterecht gekort
op WW

Niet betalende
opdrachtgevers

Pictorial Post
Achterstallig salaris
Fotorechten
Auteursrechten
Fotorechten
Uitwisselbare functies

Calamiteitenverlof

Uren uitbreiden
Leerlingenschaal

Niet geplaatst
Wel of geen cao?
BTW heffen?
Schelden op de baas
Disciplinaire maatregel
Jaarcontract
Faillissement
Bevallingsverlof
Auteursrechtschending
Collectief ontslag
WAO
Ongeluk
Seksuele intimidatie
Concurrentiebeding
Zorgverlof
Aansprakelijkheid
Zelfstandigenaftrek
Parttime
WAZ
Opdrachtstop
Getuigschrift
Proeftijd
Ziekteverzuim
Cyclisch werkpatroon
Vakantie sparen?
Freelancer en WW
Wie betaalt RSI?
Tekstwijziging
WW-uitkering
Bezwaar tegen foto


 

  NVJ-Thema: Mag dat Zomaar?
Proeftijd

Ik ben drie weken werkzaam voor mijn nieuwe werkgever. In mijn arbeidsovereenkomst is een proeftijd van één maand opgenomen. Van mijn leidinggevende krijg ik totaal onverwacht te horen dat mijn dienstverband nog tijdens de proeftijd beëindigd wordt. Mag dat zomaar?

Wanneer in een arbeidsovereenkomst een proeftijd wordt afgesproken is dit doorgaans bedoeld om werkgever en werknemer kennis te laten maken met elkaar. De werknemer kan bekijken of de functie voldoet aan de verwachtingen en de werkgever kan beoordelen of de werknemer de functie goed aankan. 
Een proeftijd moet altijd schriftelijk worden vastgelegd en moet voor werkgever en werknemer even lang zijn. Er bestaat geen wettelijke minimumtermijn voor de proeftijd. Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst die korter duurt dan twee jaar mag de proeftijd maximaal één maand duren. Alleen bij CAO mag deze termijn worden verlengd tot maximaal twee maanden. Bij arbeidsovereenkomsten van twee jaar of langer mag de proeftijd eveneens maximaal twee maanden duren. Als de proeftijd langer dan de wettelijke toegestane termijn van één of twee maanden duurt, is de hele proeftijd ongeldig.
Tijdens de overeengekomen proeftijd mogen de werkgever en de werknemer het arbeidscontract op ieder moment beëindigen; zelfs tijdens ziekte van de werknemer. Is een geldig proeftijdbeding overeengekomen dan is een op basis daarvan gegeven ontslag niet meer terug te draaien. De opzeggende partij moet op verzoek van de andere partij de reden van opzegging schriftelijk meedelen.
Een proeftijdontslag dat in strijd is met een discriminatieverbod, kan voor de werkgever nog wel consequenties hebben. Wordt een werkneemster tijdens de proeftijd ontslagen wegens zwangerschap, dan zal dit doorgaans leiden tot schadeplichtigheid van de werkgever. Een tweede reden voor schadevergoeding kan ontstaan wanneer de werkgever tijdens de selectieprocedure aantoonbaar onzorgvuldig te werk is gegaan.
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1