VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladMag dat
zomaar?
Juridische rubriek

Onterecht gekort
op WW

Niet betalende
opdrachtgevers

Pictorial Post
Achterstallig salaris
Fotorechten
Auteursrechten
Fotorechten
Uitwisselbare functies

Calamiteitenverlof

Uren uitbreiden
Leerlingenschaal

Niet geplaatst
Wel of geen cao?
BTW heffen?
Schelden op de baas
Disciplinaire maatregel
Jaarcontract
Faillissement
Bevallingsverlof
Auteursrechtschending
Collectief ontslag
WAO
Ongeluk
Seksuele intimidatie
Concurrentiebeding
Zorgverlof
Aansprakelijkheid
Zelfstandigenaftrek
Parttime
WAZ
Opdrachtstop
Getuigschrift
Proeftijd
Ziekteverzuim
Cyclisch werkpatroon
Vakantie sparen?
Freelancer en WW
Wie betaalt RSI?
Tekstwijziging
WW-uitkering
Bezwaar tegen foto


 

  NVJ-Thema: Mag dat Zomaar?
Parttime

Ik heb met mijn werkgever afgesproken dat ik voortaan parttime ga werken. Ik werkte 40 uur per week en ga terug naar 20 uur. Mijn werkgever maakte mij erop attent dat ik, zodra ik parttime ga werken, geen ATV-dagen meer heb. Mag mijn werkgever zomaar mijn ATV-dagen afpakken?

Nee, ze worden niet afgepakt, maar uitbetaald.
Arbeidstijdverkorting is ooit in het leven geroepen om de werkloosheid terug te dringen. Als iedereen enkele uren inlevert, kunnen die uren worden ingevuld door werkzoekenden, zo was de gedachte. 
Wanneer heeft iemand ATV? Indien binnen een onderneming een werkweek van 36 uur wordt gehanteerd, dan wordt er op papier 7,2 uur per dag gewerkt (5 x 7,2 = 36). In de praktijk wordt gewoon 8 uur per dag gewerkt en dus 40 uur per week, 4 uur meer dan de normale arbeidsduur. Dit teveel aan uren wordt gecompenseerd door bijvoorbeeld één vrije dag per twee weken. Het salaris wordt echter over 36 uur betaald. Je zou dus kunnen zeggen dat een gedeelte van het loon in vrije tijd wordt omgezet. Het recht op ATV speelt alleen op het moment dat iemand meer uren werkt dan de normale arbeidsduur. Voor alle duidelijkheid: indien je daadwerkelijk 7,2 uur per dag werkt, heb je dus geen ATV. 
In het voorbeeld heeft het bedrijf formeel een 36-urige werkweek, maar een werkdag duurt 8 uur.
Wanneer de parttimer in plaats van 40 uur, 20 uur per week gaat werken, bedraagt het salaris in veruit de meeste gevallen 20/36ste van het oude salaris. De parttimer ontvangt nu voor elk gewerkt uur salaris, met andere woorden: de ATV is verwerkt in het salaris. De ATV-uren worden dus niet afgepakt, maar uitbetaald. 
Vragen over individuele gevallen kunnen worden voorgelegd aan de juridische afdeling van de NVJ, telefoon 020 6766771.
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1