VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladMag dat
zomaar?
Juridische rubriek

Onterecht gekort
op WW

Niet betalende
opdrachtgevers

Pictorial Post
Achterstallig salaris
Fotorechten
Auteursrechten
Fotorechten
Uitwisselbare functies

Calamiteitenverlof

Uren uitbreiden
Leerlingenschaal

Niet geplaatst
Wel of geen cao?
BTW heffen?
Schelden op de baas
Disciplinaire maatregel
Jaarcontract
Faillissement
Bevallingsverlof
Auteursrechtschending
Collectief ontslag
WAO
Ongeluk
Seksuele intimidatie
Concurrentiebeding
Zorgverlof
Aansprakelijkheid
Zelfstandigenaftrek
Parttime
WAZ
Opdrachtstop
Getuigschrift
Proeftijd
Ziekteverzuim
Cyclisch werkpatroon
Vakantie sparen?
Freelancer en WW
Wie betaalt RSI?
Tekstwijziging
WW-uitkering
Bezwaar tegen foto


 

  NVJ-Thema: Mag dat Zomaar?
Opdrachtstop

Ik ben freelancer en mijn opdrachtgever wil mij geen opdrachten meer geven, terwijl ik al ruim vijf jaar werkzaam ben. Mag dat zomaar?

Helaas kan een overeenkomst van opdracht, de juridische benaming van een freelance overeenkomst, altijd opgezegd worden door de opdrachtgever. Hierbij hoeft formeel niet eens een reden aangegeven te worden, dus ook een reden waar je het niet mee eens bent, kan gebruikt worden.
Het kan echter zijn dat de wijze van opzegging onzorgvuldig is en dat de freelancer daardoor schade lijdt. Dat is het geval indien er van de ene dag op de andere opgezegd wordt. De freelancer zou dan schade lijden doordat er
geen tijd is om vervangende inkomsten te verwerven. Er dient dus een nette opzegtermijn gehanteerd te worden om schade te voorkomen. Over het algemeen wordt deze termijn op drie maanden gesteld. Dagbladen zijn hieraan gebonden vanwege een bindend besluit van de NDP. Indien dus een redelijke opzegtermijn wordt gehanteerd, is er juridisch gezien niets aan de beŽindiging te doen. 
Dit zou pas anders zijn indien er sprake zou zijn van een verkapte arbeidsovereenkomst. Werknemers hebben immers ontslagbescherming. Er dient dan wel sprake te zijn van een gezagsverhouding. Dit blijkt uit allerlei praktische feiten, bijvoorbeeld het hebben van een eigen bureau op de redactie, deelname aan redactievergaderingen, opgenomen zijn in het rooster, voeren van een functioneringsgesprek, opgenomen zijn in interne telefoonlijst. Ook is het belangrijk of je ooit opdrachten geweigerd hebt. Mocht dat het geval zijn, dan is het aantonen van een gezagsverhouding een stuk moeilijker, evenals wanneer je zelfstandig ondernemer voor de belastingen bent. Wanneer het lukt aan te tonen dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst, moet je er rekening mee houden dat je de zelfstandigenaftrek verliest. Over het algemeen is voor het aantonen van een arbeidsovereenkomst een procedure nodig.

  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1