VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladMag dat
zomaar?
Juridische rubriek

Onterecht gekort
op WW

Niet betalende
opdrachtgevers

Pictorial Post
Achterstallig salaris
Fotorechten
Auteursrechten
Fotorechten
Uitwisselbare functies

Calamiteitenverlof

Uren uitbreiden
Leerlingenschaal

Niet geplaatst
Wel of geen cao?
BTW heffen?
Schelden op de baas
Disciplinaire maatregel
Jaarcontract
Faillissement
Bevallingsverlof
Auteursrechtschending
Collectief ontslag
WAO
Ongeluk
Seksuele intimidatie
Concurrentiebeding
Zorgverlof
Aansprakelijkheid
Zelfstandigenaftrek
Parttime
WAZ
Opdrachtstop
Getuigschrift
Proeftijd
Ziekteverzuim
Cyclisch werkpatroon
Vakantie sparen?
Freelancer en WW
Wie betaalt RSI?
Tekstwijziging
WW-uitkering
Bezwaar tegen foto


 

  NVJ-Thema: Mag dat Zomaar?
Ongeluk

Op weg naar een interview heb ik met mijn eigen auto een ongeluk veroorzaakt. Beide auto's hebben schade. Daarnaast heb ik ernstig rugletsel opgelopen. Mijn werkgever zegt dat ik zelf aansprakelijk ben omdat ik het ongeluk heb veroorzaakt. Ik vind dat vreemd, ik heb toch niet voor mijn eigen plezier in die auto gereden? Mag dat zomaar?

De werkgever is vrijwel altijd aansprakelijk voor de schade die werknemers oplopen tijdens hun werk, tenzij de werkgever voor een voldoende veilige werkplek heeft gezorgd, of tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Indien de werknemer met een auto voor het werk onderweg is, dan wordt geacht dat deze onder “werkplek” valt.
Ook als je als werknemer tijdens je werk schade aan een ander toebrengt, is de werkgever aansprakelijk. Deze schade kan alleen op de werknemer verhaald worden als er - wederom - sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
Ten aanzien van verkeerssituaties is door de Hoge Raad gesteld dat de ervaring leert dat bij de dagelijkse omgang met bijvoorbeeld auto’s, niet altijd alle voorzichtigheid in acht wordt genomen. Van belang is of de werknemer verplicht is de auto te gebruiken in de uitvoering van de werkzaamheden.
Als echter de werknemer verzekerd is voor de schade, dan kan de werkgever de schade wel verhalen. De verzekering draait voor de schade van de derde op. Ook als de werkgever een autovergoeding geeft waarmee een schade-/inzittendenverzekering dient te worden afgesloten, vrijwaart de werkgever dit van claims, ongeacht of de werknemer deze verzekering nu wel of niet afgesloten heeft.
 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1