VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladMag dat
zomaar?
Juridische rubriek

Onterecht gekort
op WW

Niet betalende
opdrachtgevers

Pictorial Post
Achterstallig salaris
Fotorechten
Auteursrechten
Fotorechten
Uitwisselbare functies

Calamiteitenverlof

Uren uitbreiden
Leerlingenschaal

Niet geplaatst
Wel of geen cao?
BTW heffen?
Schelden op de baas
Disciplinaire maatregel
Jaarcontract
Faillissement
Bevallingsverlof
Auteursrechtschending
Collectief ontslag
WAO
Ongeluk
Seksuele intimidatie
Concurrentiebeding
Zorgverlof
Aansprakelijkheid
Zelfstandigenaftrek
Parttime
WAZ
Opdrachtstop
Getuigschrift
Proeftijd
Ziekteverzuim
Cyclisch werkpatroon
Vakantie sparen?
Freelancer en WW
Wie betaalt RSI?
Tekstwijziging
WW-uitkering
Bezwaar tegen foto


 

  NVJ-Thema: Mag dat Zomaar?

Indeling in leerlingenschaal onterecht
febr 2004

Mevrouw X. is in 1999 als journalist gaan werken bij een uitgever van huis-aan-huisbladen. Zij werd ingedeeld in een leerlingenschaal, omdat ze nog weinig kennis en ervaring had opgedaan als journalist. Feitelijk verrichtte zij hetzelfde werk als ervaren collega-journalisten. Zij kreeg geen intensieve praktijkbegeleiding of scholing. Toch bleef ze twee jaar in de leerlingenschaal ingedeeld.

Omdat zij verder niet op de hoogte was van de precieze inhoud van de CAO voor huis-aan-huisbladjournalisten, heeft ze zich verder niet afgevraagd of de indeling wel juist was. Op het moment echter dat er een conflict tussen partijen ontstond en zij terecht kwam bij een advocaat van de NVJ, werd zij er op gewezen dat de indeling hoogstwaarschijnlijk niet klopte. De werkgever werd gemeld, dat de indeling als leerling journalist onterecht was geweest en haar werd verzocht deze indeling met terugwerkende kracht te wijzigen en voor een salarisnabetaling zorg te dragen.

De werkgever weigerde en mevrouw X. besloot vervolgens in overleg met en op advies van de advocaat van de NVJ, de in de CAO benoemde geschillencommissie te vragen over deze kwestie een bindend advies te geven. Deze besliste dat de uitgever mevrouw X. in eerste instantie juist had ingedeeld, omdat zij weinig ervaring had. Nu zij echter werkzaamheden verrichtte die niet tot het takenpakket van een leerlingjournalist behoren en zij een zeer zelfstandige werkhouding had en de werkgever scholing niet nodig vond, had zij na een half jaar niet meer in deze schaal ingedeeld mogen worden. Mevrouw X. heeft inmiddels een aanzienlijke nabetaling ontvangen.
 


 

  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1