VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladMag dat
zomaar?
Juridische rubriek

Onterecht gekort
op WW

Niet betalende
opdrachtgevers

Pictorial Post
Achterstallig salaris
Fotorechten
Auteursrechten
Fotorechten
Uitwisselbare functies

Calamiteitenverlof

Uren uitbreiden
Leerlingenschaal

Niet geplaatst
Wel of geen cao?
BTW heffen?
Schelden op de baas
Disciplinaire maatregel
Jaarcontract
Faillissement
Bevallingsverlof
Auteursrechtschending
Collectief ontslag
WAO
Ongeluk
Seksuele intimidatie
Concurrentiebeding
Zorgverlof
Aansprakelijkheid
Zelfstandigenaftrek
Parttime
WAZ
Opdrachtstop
Getuigschrift
Proeftijd
Ziekteverzuim
Cyclisch werkpatroon
Vakantie sparen?
Freelancer en WW
Wie betaalt RSI?
Tekstwijziging
WW-uitkering
Bezwaar tegen foto


 

  NVJ-Thema: Mag dat Zomaar?
Jaarcontract

Ik heb een leuke baan als redacteur bij een uitgever en heb een contract voor onbepaalde tijd. Nu heb ik een aanbod gekregen om elders eindredacteur te worden. Het nadeel is dat ik daar eerst een contract voor één jaar krijg aangeboden met de mondelinge toezegging dat dit bij goed functioneren wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Mag een nieuwe werkgever ondanks toezegging en goed functioneren, de arbeidsovereenkomst toch beëindigen?

Strikt genomen moet het antwoord ‘ja, dat mag’ luiden. In de hierboven beschreven casus is immers een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, voor de duur van een jaar overeengekomen. De gedane toezegging dat de overeenkomst na een jaar en bij goed functioneren (of een andere clausule) zal worden omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, doet daar niet aan af.
Wat is dan de status van die toezegging? De toezegging valt juridisch te kwalificeren als een onherroepelijk aanbod om in de toekomst een overeenkomst aan te gaan. Degene die dit aanbod doet, moet dat dus ook nakomen. In dit geval moet de werkgever na afloop van het jaarcontract een overeenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden. Voor de goede orde: de toezegging houdt dus niet in dat er na afloop van het contract voor bepaalde tijd, direct een overeenkomst voor onbepaalde tijd is.
Indien de werkgever verzuimt om na afloop van het jaarcontract een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden, dan komt hij zijn toezegging niet na. Oftewel: hij pleegt een wanprestatie. Als hij de toezegging alsnog niet kan nakomen, dan kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hierdoor wordt geleden. De hoogte van die schadevergoeding is afhankelijk van de omstandigheden. Wel is het zo dat als de werkgever ruim voor het aflopen van het jaarcontract zegt geen contract voor onbepaalde tijd te zullen aangaan, de schade over het algemeen niet zo groot zal worden geacht.


 


 

  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1