VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladMag dat
zomaar?
Juridische rubriek

Onterecht gekort
op WW

Niet betalende
opdrachtgevers

Pictorial Post
Achterstallig salaris
Fotorechten
Auteursrechten
Fotorechten
Uitwisselbare functies

Calamiteitenverlof

Uren uitbreiden
Leerlingenschaal

Niet geplaatst
Wel of geen cao?
BTW heffen?
Schelden op de baas
Disciplinaire maatregel
Jaarcontract
Faillissement
Bevallingsverlof
Auteursrechtschending
Collectief ontslag
WAO
Ongeluk
Seksuele intimidatie
Concurrentiebeding
Zorgverlof
Aansprakelijkheid
Zelfstandigenaftrek
Parttime
WAZ
Opdrachtstop
Getuigschrift
Proeftijd
Ziekteverzuim
Cyclisch werkpatroon
Vakantie sparen?
Freelancer en WW
Wie betaalt RSI?
Tekstwijziging
WW-uitkering
Bezwaar tegen foto


 

  NVJ-Thema: Mag dat Zomaar?
Seksuele intimidatie

Sinds een aantal maanden word ik, journaliste in loondienst bij een uitgever, regelmatig door mijn hoofdredacteur lastig gevallen. Hij maakt allerlei seksueel getinte opmerkingen en laat doorschemeren dat hij wat met me wil. Ik ben hiervan niet gediend en heb hem dat duidelijk laten weten. Hij gaat echter door en zegt dat ik niet zo moeilijk moet doen. Ook de door mij benaderde directeur zegt dat ik als journalist tegen een stootje moet kunnen en niet moet zeuren. Mag dat zomaar?

In dit geval is er sprake van seksuele intimidatie.Het gedrag van de hoofdredacteur is immers van seksuele aard en heeft tot gevolg dat er een intimiderende of onaangename werkomgeving ontstaat. Bovendien kan eenvoudig de indruk ontstaan dat de leidinggevende de waardering van het werk afhankelijk zal maken van de vraag of u ingaat op zijn avances. De Arbeidsomstandighedenwet stelt dat een werkgever er voor moet zorgen dat een werknemer hiertegen wordt beschermd. Dit geldt niet alleen voor het gedrag van een hoofdredacteur,maar ook van bijvoorbeeld collega ís en derden. Uw directeur had dan ook actie moeten ondernemen en de leidinggevende tot de orde moeten roepen. Er had bijvoorbeeld een (laatste) waarschuwing gegeven kunnen worden,met de vermelding dat wanneer hij zich weer aan seksuele intimidatie schuldig zou maken, dit arbeidsrechtelijke consequenties zou kunnen hebben. In de praktijk is dit soort zaken niet zo eenvoudig. Ook in uw geval is de kans groot dat uw directeur het op zal nemen voor de hoofdredacteur. In ieder geval is het raadzaam aantekening te maken van wat er precies gezegd wordt en wanneer, uit te zoeken of er meer mensen last hiervan hebben, kijken of er een klachtenregeling is en overleg te hebben met iemand die u vertrouwt of een rechtshulpverlener. Met de laatstgenoemde persoon zou u dan kunnen overleggen wat er verder ondernomen zou kunnen worden. In het uiterste geval zou dit zelfs het verzoeken van een ontbinding van de eigen arbeidsovereenkomst kunnen zijn met een aanzienlijke vergoeding.
 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1