VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladMag dat
zomaar?
Juridische rubriek

Onterecht gekort
op WW

Niet betalende
opdrachtgevers

Pictorial Post
Achterstallig salaris
Fotorechten
Auteursrechten
Fotorechten
Uitwisselbare functies

Calamiteitenverlof

Uren uitbreiden
Leerlingenschaal

Niet geplaatst
Wel of geen cao?
BTW heffen?
Schelden op de baas
Disciplinaire maatregel
Jaarcontract
Faillissement
Bevallingsverlof
Auteursrechtschending
Collectief ontslag
WAO
Ongeluk
Seksuele intimidatie
Concurrentiebeding
Zorgverlof
Aansprakelijkheid
Zelfstandigenaftrek
Parttime
WAZ
Opdrachtstop
Getuigschrift
Proeftijd
Ziekteverzuim
Cyclisch werkpatroon
Vakantie sparen?
Freelancer en WW
Wie betaalt RSI?
Tekstwijziging
WW-uitkering
Bezwaar tegen foto


 

  NVJ-Thema: Mag dat Zomaar?
Getuigschrift

Ik heb ontslag genomen om persoonlijke redenen. Graag zou ik een getuigschrift van mijn werkgever krijgen, zodat ik bij sollicitaties kan laten zien hoe lang ik daar gewerkt heb en dat men tevreden over mij was. Mijn werkgever weigert dit getuigschrift echter te geven. Mag dat zomaar?

Nee, de werkgever is wettelijk verplicht een werknemer een getuigschrift uit te reiken bij het einde van de arbeidsovereenkomst, wanneer de werknemer daarom vraagt. Hierin moet staan:
- De aard van de verrichte arbeid en de arbeidsduur per dag of per week;
- de begin- en einddatum van het dienstverband.
Alleen op verzoek van de werknemer dient ook te worden vermeld:
- Opgave van de wijze waarop de werknemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan;
- opgave van de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is beŽindigd;
- reden van opzegging, wanneer dit door de werkgever is gedaan.
Het zal duidelijk zijn dat de laatste twee punten voor een werknemer ook negatief uit kunnen pakken. Wanneer een werknemer het vermoeden heeft dat de werkgever zich over de uitvoering van zijn werkzaamheden niet positief zal uitlaten, kan beter alleen de vermelding van de eerste twee punten worden gevraagd. In dat geval is het niet verstandig een dergelijk getuigschrift mee te sturen bij een sollicitatie. Dit is alleen zinvol als het getuigschrift melding maakt van een positief functioneren. Wel kan een getuigschrift dienen om te bewijzen hoe lang iemand ergens gewerkt heeft en in welke functie.
Het kan raadzaam zijn zelf een getuigschrift op te stellen en vervolgens de werkgever te vragen dit te ondertekenen. Dat zal alleen slagen als de verstandhouding tussen de werkgever en de werknemer goed is en het bijvoorbeeld gaat om een beŽindiging van de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen. Soms wordt bij het afspreken van een beŽindigingsregeling overeengekomen dat de werkgever een positief getuigschrift verstrekt.
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1