VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladMag dat
zomaar?
Juridische rubriek

Onterecht gekort
op WW

Niet betalende
opdrachtgevers

Pictorial Post
Achterstallig salaris
Fotorechten
Auteursrechten
Fotorechten
Uitwisselbare functies

Calamiteitenverlof

Uren uitbreiden
Leerlingenschaal

Niet geplaatst
Wel of geen cao?
BTW heffen?
Schelden op de baas
Disciplinaire maatregel
Jaarcontract
Faillissement
Bevallingsverlof
Auteursrechtschending
Collectief ontslag
WAO
Ongeluk
Seksuele intimidatie
Concurrentiebeding
Zorgverlof
Aansprakelijkheid
Zelfstandigenaftrek
Parttime
WAZ
Opdrachtstop
Getuigschrift
Proeftijd
Ziekteverzuim
Cyclisch werkpatroon
Vakantie sparen?
Freelancer en WW
Wie betaalt RSI?
Tekstwijziging
WW-uitkering
Bezwaar tegen foto


 

  NVJ-Thema: Mag dat Zomaar?
Freelancer en de WW

Ik ben freelance journalist. Mijn opdrachtgever heeft de regelmatige samenwerking beŽindigd. Heb ik nu recht op een WW-uitkering?

De WW maakt, evenals de ZW en de ZFW, onderdeel uit van de zogenaamde werknemersverzekeringen. Zoals uit de benaming al blijkt, zijn deze verzekeringen voorbehouden aan werknemers, dat wil zeggen mensen met een arbeidsovereenkomst. Je zou dus zeggen dat de freelance journalist geen beroep op deze werknemersverzekeringen kan doen. Maar er is een uitzondering.
De freelancer met een beperkt aantal opdrachtgevers valt onder de zogenoemde rariteitenregeling, indien hij aan de volgende voorwaarden voldoet:
- samenwerking met een opdrachtgever langer dan een maand;
- minimaal twee dagen per week;
- waarmee hij of zij minimaal 2/5 van het minimumloon (circa Ä 500,-) verdient;
- terwijl het totaal aantal opdrachtgevers niet meer dan drie bedraagt.
Als aan deze voorwaarden is voldaan, moet de opdrachtgever ondermeer premies inhouden, waardoor de freelancer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen, zoals bijvoorbeeld de WW. De verzekerde freelancer die door zijn opdrachtgever aan de kant wordt gezet, zonder dat de freelancer hiertoe zelf aanleiding heeft gegeven, kan vervolgens aanspraak maken op een uitkering. Hij moet wel voldoen aan de overige voorwaarden voor het verkrijgen van een WW-uitkering.
De hierboven beschreven rariteitenregeling roept veel vragen op, ook bij de uitvoeringsinstellingen die de regeling moeten toepassen. Het verdient daarom aanbeveling om in geval van een dreigende beŽindiging van de samenwerking of intreding van de genoemde voorwaarden, contact op te nemen met de juridische afdeling van de NVJ. Ook kan de freelance journalist de beschikking van bijvoorbeeld het GAK, met betrekking tot de vraag of hij al dan niet onder de rariteitenregeling valt, ter toetsing voorleggen. Let op dat eventueel bezwaar gemaakt moet worden binnen zes weken na de datum waarop de beslissing door het GAK is genomen.
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1