VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladMag dat
zomaar?
Juridische rubriek

Onterecht gekort
op WW

Niet betalende
opdrachtgevers

Pictorial Post
Achterstallig salaris
Fotorechten
Auteursrechten
Fotorechten
Uitwisselbare functies

Calamiteitenverlof

Uren uitbreiden
Leerlingenschaal

Niet geplaatst
Wel of geen cao?
BTW heffen?
Schelden op de baas
Disciplinaire maatregel
Jaarcontract
Faillissement
Bevallingsverlof
Auteursrechtschending
Collectief ontslag
WAO
Ongeluk
Seksuele intimidatie
Concurrentiebeding
Zorgverlof
Aansprakelijkheid
Zelfstandigenaftrek
Parttime
WAZ
Opdrachtstop
Getuigschrift
Proeftijd
Ziekteverzuim
Cyclisch werkpatroon
Vakantie sparen?
Freelancer en WW
Wie betaalt RSI?
Tekstwijziging
WW-uitkering
Bezwaar tegen foto


 

  NVJ-Thema: Mag dat Zomaar?
Cyclisch arbeidspatroon

Ik werk al een aantal jaren bij een omroep op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van tien maanden. Tijdens de zomermaanden werkte ik niet, maar leefde ik van een WW-uitkering. Nu heb ik van het GAK te horen gekregen dat ik volgend jaar geen beroep meer mag doen op een WW-uitkering aangezien er sprake zou zijn van een cyclisch arbeidspatroon. Mag dat zomaar?

De regels voor een WW-uitkering bij seizoensgebonden werk zijn aangepast. Werknemers met een zich herhalend (cyclisch) arbeidspatroon, waarbij perioden van werk afgewisseld worden met perioden van minder of niet werken, hebben vanaf 5 maart 2001 in beginsel geen recht op een WW-uitkering tijdens de periode dat er niet of minder gewerkt wordt.

Er is sprake van cyclische arbeid als: 
- er wordt gewerkt in afwisselende periodes van meer en minder (of niet) werken;
- dit patroon zich min of meer herhaalt / vermoedelijk zal herhalen;
- de hervatting plaats vindt binnen 52 weken;
- de betrekking wordt hervat bij dezelfde werkgever.
Aangezien deze regeling op korte termijn verstrekkende gevolgen heeft binnen verschillende sectoren, waaronder de audiovisuele sector, is er een overgangsregeling getroffen. Bepaald is dat werknemers vr het begin van de cyclus op de hoogte moeten zijn van de nieuwe regels en de gevolgen die dit voor het eventuele recht op WW kan hebben. Is dit niet gebeurd en is de nieuwe cyclus al begonnen, dan kunnen de nieuwe regels pas worden toegepast bij de eerstvolgende cyclus. Op werknemers die voor het eerst in de betreffende cyclus werken, is het besluit direct van toepassing.
Indien de WW-uitkering wordt geweigerd op basis van bovengenoemde regeling, dient u derhalve na te gaan of de overgangsregeling op u van toepassing is. Is dit het geval dan bestaat de mogelijkheid om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen de weigering van de WW-uitkering.

  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1