VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladMag dat
zomaar?
Juridische rubriek

Onterecht gekort
op WW

Niet betalende
opdrachtgevers

Pictorial Post
Achterstallig salaris
Fotorechten
Auteursrechten
Fotorechten
Uitwisselbare functies

Calamiteitenverlof

Uren uitbreiden
Leerlingenschaal

Niet geplaatst
Wel of geen cao?
BTW heffen?
Schelden op de baas
Disciplinaire maatregel
Jaarcontract
Faillissement
Bevallingsverlof
Auteursrechtschending
Collectief ontslag
WAO
Ongeluk
Seksuele intimidatie
Concurrentiebeding
Zorgverlof
Aansprakelijkheid
Zelfstandigenaftrek
Parttime
WAZ
Opdrachtstop
Getuigschrift
Proeftijd
Ziekteverzuim
Cyclisch werkpatroon
Vakantie sparen?
Freelancer en WW
Wie betaalt RSI?
Tekstwijziging
WW-uitkering
Bezwaar tegen foto


 

  NVJ-Thema: Mag dat Zomaar?
Concurrentiebeding

Ik ben in onderhandeling met een nieuwe werkgever over de inhoud van mijn arbeidsovereenkomst. In deze overeenkomst is een concurrentiebeding opgenomen. Mag dat zomaar?

Een concurrentiebeding is een beding dat de werknemer in zijn arbeidskeuze beperkt. Deze beperking geldt pas nadat de arbeidsovereenkomst is geŽindigd. In het algemeen verbiedt een concurrentiebeding een werknemer om bij een concurrerende onderneming in dienst te treden. Vaak is een dergelijk beding tevens gekoppeld aan een bepaalde tijdsduur en aan een geografisch gebied. Om een geldig beding af te sluiten hoeft thans slechts aan twee voorwaarden te worden voldaan. Het concurrentiebeding moet schriftelijk worden aangegaan en dus ondertekend zijn door werkgever en werknemer. Dit kan zowel voor als tijdens het dienstverband. Daarnaast moet de werknemer meerderjarig zijn.
Er zijn voor de werknemer in de huidige juridische situatie een aantal mogelijkheden om onder een concurrentiebeding uit te komen. De werknemer kan aan de kantonrechter vragen of deze het concurrentiebeding teniet wil doen of wil matigen. Daarnaast is het mogelijk dat de kantonrechter bepaalt dat de werkgever een vergoeding aan de werknemer dient te betalen.
Op dit moment is een wetswijziging betreffende het concurrentiebeding in behandeling bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel bevat een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie. In het concurrentiebeding moet voortaan vermeld worden dat de werkgever de werknemer een vergoeding zal betalen voor elke maand dat de beperking geldt. Die vergoeding moet worden uitbetaald aan het einde van het dienstverband, ongeacht wat de werknemer gaat doen. Het concurrentiebeding kan slechts worden overeengekomen voor een periode van maximaal 1 jaar. Daarnaast wordt in de regeling de verplichting opgenomen om duidelijk te omschrijven voor welke werkzaamheden het beding geldt en wat het geografisch bereik van het concurrentiebeding is.
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1