VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladMag dat
zomaar?
Juridische rubriek

Onterecht gekort
op WW

Niet betalende
opdrachtgevers

Pictorial Post
Achterstallig salaris
Fotorechten
Auteursrechten
Fotorechten
Uitwisselbare functies

Calamiteitenverlof

Uren uitbreiden
Leerlingenschaal

Niet geplaatst
Wel of geen cao?
BTW heffen?
Schelden op de baas
Disciplinaire maatregel
Jaarcontract
Faillissement
Bevallingsverlof
Auteursrechtschending
Collectief ontslag
WAO
Ongeluk
Seksuele intimidatie
Concurrentiebeding
Zorgverlof
Aansprakelijkheid
Zelfstandigenaftrek
Parttime
WAZ
Opdrachtstop
Getuigschrift
Proeftijd
Ziekteverzuim
Cyclisch werkpatroon
Vakantie sparen?
Freelancer en WW
Wie betaalt RSI?
Tekstwijziging
WW-uitkering
Bezwaar tegen foto


 

  NVJ-Thema: Mag dat Zomaar?
Collectief ontslag
23/10/2002


PCM heeft het voornemen geuit om over te gaan tot collectief ontslag van journalisten bij Het Parool, Weekmedia en Crosspoints. Daarbij heeft PCM te kennen gegeven niet binnen drie maanden over te gaan tot een daadwerkelijke ontslagaanvraag, maar af te wachten of er nog alternatieven zijn. Hoe zit het nu met collectief ontslag?

 

Van collectief ontslag is sprake als een werkgever binnen een periode van drie maanden een ontslagvergunning vraagt voor meer dan 20 werknemers bij ťťn Centrum Werk en Inkomen. Als er vijf of meer werknemers via de kantonrechter ontslagen worden, dan tellen die mee voor het aantal van 20. Bij PCM gaat het om de voltallige personeelsbezetting, indien een doorstart van Het Parool, Weekmedia en Crosspoints niet mogelijk blijkt.

Mocht het zover komen, dan is in de Wet Melding Collectief Ontslag geregeld dat het CWI de ontslagaanvragen een maand moet laten liggen. In die periode moet de werkgever met de vakbonden overleg plegen over de mogelijkheden om collectieve ontslagen te voorkomen of in aantal te verminderen alsook om de sociale gevolgen te verzachten. Als de ontslagen doorgaan, komt er een sociaal plan.

Voor het overige is de ontslagaanvraag voor iedere werknemer afzonderlijk niet anders dan een gewoon ontslag. Het CWI stuurt de werknemer de ontslagaanvraag, waarna de werknemer verweer kan voeren. De juridische afdeling van de NVJ kan hierin bijstaan. Indien ondanks het verweer de ontslagvergunning wordt toegewezen, moet daarna nog een opzegtermijn worden gehanteerd. Het opzegverbod tijdens ziekte geldt niet bij bedrijfsbeŽindiging maar het opzegverbod tijdens zwangerschapsverlof wel.

De procedure zelf duurt dus - samen met de wachttijd van een maand - al snel twee tot drie maanden en de opzegtermijn is bij reorganisatie verlengd, zodat de daadwerkelijke beŽindiging van de arbeidsovereenkomst nog geruime tijd zal duren.

  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1