VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladMag dat
zomaar?
Juridische rubriek

Onterecht gekort
op WW

Niet betalende
opdrachtgevers

Pictorial Post
Achterstallig salaris
Fotorechten
Auteursrechten
Fotorechten
Uitwisselbare functies

Calamiteitenverlof

Uren uitbreiden
Leerlingenschaal

Niet geplaatst
Wel of geen cao?
BTW heffen?
Schelden op de baas
Disciplinaire maatregel
Jaarcontract
Faillissement
Bevallingsverlof
Auteursrechtschending
Collectief ontslag
WAO
Ongeluk
Seksuele intimidatie
Concurrentiebeding
Zorgverlof
Aansprakelijkheid
Zelfstandigenaftrek
Parttime
WAZ
Opdrachtstop
Getuigschrift
Proeftijd
Ziekteverzuim
Cyclisch werkpatroon
Vakantie sparen?
Freelancer en WW
Wie betaalt RSI?
Tekstwijziging
WW-uitkering
Bezwaar tegen foto


 

  NVJ-Thema: Mag dat Zomaar?

Verlof bij calamiteiten

De heer X. is in dienst bij een landelijk dagblad. Zijn vrouw wordt plotseling ernstig ziek en moet acuut geopereerd worden. Hierdoor moet hij dezelfde dag nog met spoed enkele zaken regelen waardoor hij niet naar de redactie kan. Zijn werkgever toont in eerste instantie alle begrip voor zijn situatie maar stelt later voor om de gemiste dag alsnog als vakantiedag aan te merken. Aangezien de heer X. onzeker is over zijn rechtspositie neemt hij contact op met de afdeling Advocaten & Juristen van de NVJ. Hier krijgt meneer X de volgende uitleg.

Indien iemand door zeer persoonlijke omstandigheden niet kan werken, heeft die persoon op grond van de Wet arbeid en zorg recht op calamiteitenverlof. Het treffen van (nood)maatregelen bij plotselinge ziekte van een partner valt onder dit calamiteitenverlof. Ook in de CAO voor Dagbladjournalisten is een (aanvullende) regeling opgenomen die een journalist in een dergelijke situatie het recht geeft op betaald verlof gedurende een korte, naar billijkheid te berekenen, tijd. Het calamiteitenverlof moet wel in overleg en onder opgave van de reden met de werkgever worden geregeld. Zelfs in noodsituaties bestaat doorgaans de mogelijkheid om de werkgever telefonisch in te lichten. Indien dit laatste toch niet mogelijk is mag dit ook achteraf gebeuren. Nu de heer X. krachtens de CAO recht heeft op betaald verlof hoeft hij dus geen vakantiedag ‘in te leveren’.

 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1