VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladMag dat
zomaar?
Juridische rubriek

Onterecht gekort
op WW

Niet betalende
opdrachtgevers

Pictorial Post
Achterstallig salaris
Fotorechten
Auteursrechten
Fotorechten
Uitwisselbare functies

Calamiteitenverlof

Uren uitbreiden
Leerlingenschaal

Niet geplaatst
Wel of geen cao?
BTW heffen?
Schelden op de baas
Disciplinaire maatregel
Jaarcontract
Faillissement
Bevallingsverlof
Auteursrechtschending
Collectief ontslag
WAO
Ongeluk
Seksuele intimidatie
Concurrentiebeding
Zorgverlof
Aansprakelijkheid
Zelfstandigenaftrek
Parttime
WAZ
Opdrachtstop
Getuigschrift
Proeftijd
Ziekteverzuim
Cyclisch werkpatroon
Vakantie sparen?
Freelancer en WW
Wie betaalt RSI?
Tekstwijziging
WW-uitkering
Bezwaar tegen foto


 

  NVJ-Thema: Mag dat Zomaar?
Bezwaar tegen plaatsen foto

Als freelance-fotograaf heb ik een foto gemaakt, waarop duidelijk herkenbaar een persoon is afgebeeld. Deze foto wordt vervolgens gepubliceerd. Kan de geportretteerde zich verzetten tegen publicatie?

De Auteurswet maakt onderscheid tussen foto's die in opdracht van een geportretteerde zijn gemaakt, en foto's zonder dergelijke opdracht.
In het eerste geval mag de fotograaf de foto niet openbaar maken, zonder de toestemming van de persoon die is afgebeeld. Indien de geportretteerde is overleden, dient de fotograaf toestemming te verkrijgen van de nabestaanden, tot tien jaar na het overlijden.

In het tweede geval, bij foto's die niet op initiatief van de geportretteerde zijn gemaakt, geldt een andere regeling. De fotograaf hoeft de geportretteerde niet om toestemming te vragen alvorens hij tot publicatie overgaat. Maar een fotograaf mag de foto nŪet publiceren als de geportretteerde - of nabestaande(n) - een 'redelijk belang' heeft om zich tegen de publicatie te verzetten.

Uit de rechtspraak blijkt, dat deze wettelijke norm onderverdeeld kan worden in twee hoofdcategorieŽn: het morele belang en het commerciŽle belang van de geportretteerde.
Bij een moreel belang geldt de respectering van morele waarden of eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (privacy). Een voorbeeld is een artikel over criminaliteit, waarbij een foto van een aantal jongeren - geen criminelen - wordt geplaatst.
Bij commercieel belang gaat het vaak om publicaties, waarvoor de afgebeelde persoon zelf geld had kunnen vragen. Zoals foto's van voetballers die worden gebruikt in reclamecampagnes.

Als de geportretteerde toestemming heeft gegeven tot de openbaarmaking, dan is de publicatie geoorloofd en komt de vraag van het 'redelijk belang' niet meer aan de orde.
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1