VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladMag dat
zomaar?
Juridische rubriek

Onterecht gekort
op WW

Niet betalende
opdrachtgevers

Pictorial Post
Achterstallig salaris
Fotorechten
Auteursrechten
Fotorechten
Uitwisselbare functies

Calamiteitenverlof

Uren uitbreiden
Leerlingenschaal

Niet geplaatst
Wel of geen cao?
BTW heffen?
Schelden op de baas
Disciplinaire maatregel
Jaarcontract
Faillissement
Bevallingsverlof
Auteursrechtschending
Collectief ontslag
WAO
Ongeluk
Seksuele intimidatie
Concurrentiebeding
Zorgverlof
Aansprakelijkheid
Zelfstandigenaftrek
Parttime
WAZ
Opdrachtstop
Getuigschrift
Proeftijd
Ziekteverzuim
Cyclisch werkpatroon
Vakantie sparen?
Freelancer en WW
Wie betaalt RSI?
Tekstwijziging
WW-uitkering
Bezwaar tegen foto


 

  NVJ-Thema: Mag dat Zomaar?
Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Ik wil zes weken voor de uitgerekende bevallingsdatum met zwangerschapsverlof. Stel nu dat mijn kindje acht weken na mijn eerste verlofdag komt. Mijn werkgever zegt dat hij me na maximaal 16 weken weer achter mijn bureau wil zien zitten. Mag dat zomaar?

Nee, dat kan hij niet zomaar stellen. Sinds 1 januari 2002 is de Wet Arbeid en Zorg van kracht geworden. Deze wet regelt ook het recht op verlof en de uitkering in geval van zwangerschap en bevalling. Om verlof en een uitkering te krijgen moet je drie weken van tevoren je werkgever inlichten. Daarnaast moet je twee weken van tevoren aan UWV een verklaring van de huisarts of de verloskundige sturen, waaruit de vermoedelijke bevallingsdatum blijkt.
Een zwangere werkneemster heeft altijd recht op verlof gedurende tenminste 16 weken. Tijdens dat verlof wordt 100% van het dagloon (tot een maximum van 159,99 euro per dag) uitbetaald. Het verlof kan op zijn vroegst ingaan zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum, maar je kunt ook langer doorwerken, tot uiterlijk vier weken voor die datum. In dat geval hou je dus meer weken over na de bevalling.
Stel dat de baby zeven weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum wordt geboren. De moeder heeft dan recht op 16 weken gerekend vanaf de datum van de bevalling. Als de baby later dan de uitgerekende datum wordt geboren, en de moeder al acht weken verlof heeft gehad, bestaat na de bevalling altijd nog recht op tien weken. Van het totale verlof van 16 weken wordt nooit méér afgetrokken dan zes weken.

Zelfstandigen hebben ook recht op een uitkering van ten minste zestien weken tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof. De uitkering bedraagt echter maximaal het wettelijk minimumloon. Ook voor zogeheten ´rariteiten` is er een regeling. Zelfs in geval dat het contract met de opdrachtgever is beëindigd, heeft men toch recht op een uitkering ter hoogte van 100% van het dagloon gedurende 16 weken als de vermoedelijke bevallingsdatum binnen tien weken na het einde van de dienstbetrekking valt.
Ook de partner heeft recht op kort verlof om bij de bevalling te kunnen zijn en geboorteaangifte te kunnen doen bij de Burgerlijke Stand. Na de bevalling bestaat het recht op twee verlofdagen die binnen vier weken na de bevalling moeten zijn opgenomen.
In geval van adoptie of plaatsing van een pleegkind in het gezin hebben beide ouders recht op vier weken aaneengesloten betaald adoptieverlof. 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1