VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladMag dat
zomaar?
Juridische rubriek

Onterecht gekort
op WW

Niet betalende
opdrachtgevers

Pictorial Post
Achterstallig salaris
Fotorechten
Auteursrechten
Fotorechten
Uitwisselbare functies

Calamiteitenverlof

Uren uitbreiden
Leerlingenschaal

Niet geplaatst
Wel of geen cao?
BTW heffen?
Schelden op de baas
Disciplinaire maatregel
Jaarcontract
Faillissement
Bevallingsverlof
Auteursrechtschending
Collectief ontslag
WAO
Ongeluk
Seksuele intimidatie
Concurrentiebeding
Zorgverlof
Aansprakelijkheid
Zelfstandigenaftrek
Parttime
WAZ
Opdrachtstop
Getuigschrift
Proeftijd
Ziekteverzuim
Cyclisch werkpatroon
Vakantie sparen?
Freelancer en WW
Wie betaalt RSI?
Tekstwijziging
WW-uitkering
Bezwaar tegen foto


 

  NVJ-Thema: Mag dat Zomaar?
Auteursrechtschending

Ik heb als freelancer voor een krant een uitgebreid artikel geschreven over de komende verkiezingen. Een kennis van mij maakte mij er op attent, dat dit artikel volledig op een website is geplaatst, samen met andere artikelen over hetzelfde onderwerp. Deze website heeft niets met de krant te maken. Mag dat zomaar?

Nee, dat mag niet. In dit geval is er sprake van een auteursrechtschending. Als schrijver van het artikel dien je toestemming te geven voor iedere publicatie daarvan. Tevens kun je dan onderhandelen over het af te spreken honorarium. Ook zou je toestemming kunnen weigeren bijvoorbeeld wanneer de inhoud van de website je niet aanstaat.
Er bestaan wel uitzinderingen op het auteursrecht, in het kader van de 'free flow of information'. Zo is geen sprake van auteursrechtschending bij nieuwsberichten en gemengde berichten over actuele economische, politieke en godsdienstige onderwerpen. De overnemer kan dan volstaan met bronvermelding. Het is overigens discutabel of dit ook geldt voor overneming via internet. Over het algemeen wordt echter aangenomen dat beschouwingen, reportages en uitgebreide artikelen wel auteursrechtelijk beschermd zijn.
De beste manier om te reageren, is het schrijven van een brief, waarin wordt gewezen op de auteursrechtschending en een vergoeding wordt gevraagd van de geleden schade. Daarbij ligt het voor de hand uit te gaan van het oorspronkelijk met de krant bedongen honorarium, verhoogd met 100% wegens het zonder toestemming overgaan tot publicatie. Uiteraard zou je afhankelijk van de specifieke situatie een lager bedrag kunnen vragen. Tevens kun je eisen dat het artikel van de website wordt verwijderd, zolang er geen toestemming voor publicatie is gegeven.
De NVJ vordert in procedures doorgaans genoemde verhoging, hetgeen door de rechtbank Arnhem in een door de NVJ namens een lid gevoerde procedure is toegekend. Er lopen nog procedures bij het Gerechtshof Amsterdam en de rechtbank Utrecht, waarbij de hoogte van een dergelijke vergoeding nog niet is vastgesteld. Voor fotografen zoeken rechters, voor het bepalen van de schadevergoeding, doorgaans aansluiting bij de richtprijzen fotografie en de algemene voorwaarden van de Fotografenfederatie.
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1