VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladMag dat
zomaar?
Juridische rubriek

Onterecht gekort
op WW

Niet betalende
opdrachtgevers

Pictorial Post
Achterstallig salaris
Fotorechten
Auteursrechten
Fotorechten
Uitwisselbare functies

Calamiteitenverlof

Uren uitbreiden
Leerlingenschaal

Niet geplaatst
Wel of geen cao?
BTW heffen?
Schelden op de baas
Disciplinaire maatregel
Jaarcontract
Faillissement
Bevallingsverlof
Auteursrechtschending
Collectief ontslag
WAO
Ongeluk
Seksuele intimidatie
Concurrentiebeding
Zorgverlof
Aansprakelijkheid
Zelfstandigenaftrek
Parttime
WAZ
Opdrachtstop
Getuigschrift
Proeftijd
Ziekteverzuim
Cyclisch werkpatroon
Vakantie sparen?
Freelancer en WW
Wie betaalt RSI?
Tekstwijziging
WW-uitkering
Bezwaar tegen foto


 

  NVJ-Thema: Mag dat Zomaar?
Aansprakelijkheid

Ik ben freelancer en heb een artikel geschreven over een kandidaat van de Lijst Fortuyn. Dit artikel is gepubliceerd in een landelijk dagblad. Deze kandidaat vindt dat hij hierin beledigd is en stelt mij en de krant aansprakelijk voor onrechtmatige publicatie. Op deze wijze dreig ik beknot te worden in mijn vrije meningsuiting. Bovendien, is het niet zo dat de krant dit gewoon moet regelen? 

Bij onrechtmatige publicatie kan zowel de uitgever als de freelancer of beiden worden aangesproken. In de meeste gevallen is dit de uitgever omdat deze over het algemeen makkelijker is op te sporen. Ook is het vrij zeker dat een uitgever een eventuele schadevergoeding kan betalen en voor een rectificatie kan zorgen. 
Dat gebeurt natuurlijk alleen indien de publicatie inderdaad onrechtmatig is. Bij de beoordeling daarvan vindt een afweging plaats tussen het recht op vrije meningsuiting en het recht op bescherming van eer en goede naam en het recht op privacy.
Hierbij speelt een rol wat de gepubliceerde feiten of verdenkingen zijn, de te verwachten gevolgen van de publicatie, de ernst van de misstand die de publicatie aan de kaak beoogt te stellen, de mate waarin het artikel steun vindt in beschikbaar feitenmateriaal, de toonzetting van het artikel, en of het gestelde op een minder schadelijke manier had kunnen worden gebracht.
Indien de kandidaat van Lijst Fortuyn gelijk zou krijgen, dan moet nog gekeken worden hoe de schadevergoeding tussen de krant en de freelancer verdeeld moet worden. Normaal gesproken geldt een verdeling van 50/50. Indien de freelancer onvoldoende bronnen heeft gecheckt, bestaat echter de kans dat deze voor meer dan vijftig procent aansprakelijk is. Mocht de freelancer echter de krant gewaarschuwd hebben dat het een risicovol artikel was, dan is de krant voor meer dan vijftig procent aansprakelijk. Het beste is om vooraf afspraken te maken over dit soort verdeling van aansprakelijkheid.
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1