VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladMag dat
zomaar?
Juridische rubriek

Onterecht gekort
op WW

Niet betalende
opdrachtgevers

Pictorial Post
Achterstallig salaris
Fotorechten
Auteursrechten
Fotorechten
Uitwisselbare functies

Calamiteitenverlof

Uren uitbreiden
Leerlingenschaal

Niet geplaatst
Wel of geen cao?
BTW heffen?
Schelden op de baas
Disciplinaire maatregel
Jaarcontract
Faillissement
Bevallingsverlof
Auteursrechtschending
Collectief ontslag
WAO
Ongeluk
Seksuele intimidatie
Concurrentiebeding
Zorgverlof
Aansprakelijkheid
Zelfstandigenaftrek
Parttime
WAZ
Opdrachtstop
Getuigschrift
Proeftijd
Ziekteverzuim
Cyclisch werkpatroon
Vakantie sparen?
Freelancer en WW
Wie betaalt RSI?
Tekstwijziging
WW-uitkering
Bezwaar tegen foto


 

  NVJ-Thema: Mag dat Zomaar?
Misbruik fotoís afgestraft
(09-03-2005)

De kantonrechter te Meppel heeft een hoge schadevergoeding toegewezen aan een tweetal fotografen, allebei lid van de NVJ. Wat was het geval?


In augustus 2002 meldden twee fotografen zich bij mr. Siep van der GaliŽn van de afdeling Advocaten & Juristen van de NVJ. Zij hadden geconstateerd dat iemand hun fotoís onder zijn eigen naam aanbood aan een fotopersbureau. Dit klaarblijkelijk met het doel daar financieel beter van te worden. Het ging om dierenfotoís gemaakt in opdracht van een dierentuin.

Diverse door de fotografen zelf gestuurde brieven werden in de wind geslagen. Daarom werd besloten een procedure te starten, waarbij schadevergoeding werd gevorderd, gebaseerd op een auteursrechtschending.

Na een langdurige procedure, was de rechter uiteindelijk van oordeel dat, omdat de persoon die de fotoís aan het fotopersbureau had aangeboden ook fotograaf was, van hem een extra alertheid en zorgvuldigheid verwacht mocht worden ten aanzien van de vraag wie auteursrecht had op de fotoís. De rechter nam het hem kwalijk dat hij de fotoís onder zijn eigen naam had aangeboden, kennelijk met de bedoeling van doorverkoop. De conclusie is dat er derhalve sprake is geweest van een auteursrechtschending en de rechter volgt de eis van de fotografen: de persoon die de inbreuk heeft gepleegd dient in totaal ruim Ä 6.000,-. te betalen. Voor het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding is de rechter uitgegaan van driemaal het gebruikelijke honorarium, nu hij dit in de branche gebruikelijk acht.

Siep van der GaliŽn noemt het een ongebruikelijke zaak, nu dit soort misbruik van fotoís door een andere fotograaf gelukkig zeer weinig voorkomt. Hij is blij dat een dergelijke handelwijze door de rechter genadeloos is afgestraft. Ook de NVJ-leden zijn uiterst tevreden met de uitspraak, niet zozeer om de vastgestelde schadevergoeding, maar vooral omdat de rechter hun auteursrecht heeft erkend en duidelijk heeft laten merken dat er een flinke sanctie staat op de schending daarvan.

Dankzij het lidmaatschap van de NVJ kregen de betreffende fotojournalisten kosteloze rechtsbijstand van de afdeling Advocaten & Juristen van de NVJ. Voor meer informatie over de rechtsbijstand aan leden wordt verwezen naar Villamedia's NVJ-hoek:
Advocaten en Juristen


 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1