VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladMag dat
zomaar?
Juridische rubriek

Onterecht gekort
op WW

Niet betalende
opdrachtgevers

Pictorial Post
Achterstallig salaris
Fotorechten
Auteursrechten
Fotorechten
Uitwisselbare functies

Calamiteitenverlof

Uren uitbreiden
Leerlingenschaal

Niet geplaatst
Wel of geen cao?
BTW heffen?
Schelden op de baas
Disciplinaire maatregel
Jaarcontract
Faillissement
Bevallingsverlof
Auteursrechtschending
Collectief ontslag
WAO
Ongeluk
Seksuele intimidatie
Concurrentiebeding
Zorgverlof
Aansprakelijkheid
Zelfstandigenaftrek
Parttime
WAZ
Opdrachtstop
Getuigschrift
Proeftijd
Ziekteverzuim
Cyclisch werkpatroon
Vakantie sparen?
Freelancer en WW
Wie betaalt RSI?
Tekstwijziging
WW-uitkering
Bezwaar tegen foto


 

  NVJ-Thema: Mag dat Zomaar?

Probleem:
betalingen aan fotografen
door Pictorial Post
(21-03-2005)

Op de afdeling Advocaten & Juristen van de NVJ is de melding binnen gekomen, dat diverse fotografen niet worden betaald voor hun geleverde fotoís aan het fotoblad Pictorial Post.

Het blad Pictorial Post betreft een poging het legendarische Picture Post dat van 1938 tot 1957 werd uitgegeven te vervangen. Het fotoblad wordt uitgegeven door een uitgever in Schotland. De fotograaf die ons benaderde heeft fotoseries geleverd voor een tweetal nummers. Met hem was een honorarium afgesproken van 300 Engelse ponden. Helaas, toen het op betaling aankwam ontstond er een enorme stilte. Er werd in het geheel niet gereageerd op facturen, e-mails en telefoontjes.

Wie nog meer?
Ons lid is zich in de zaak gaan verdiepen en hem bleek dat er nog minimaal 20 andere buitenlandse fotografen niet betaald zijn. Inmiddels onderzoekt een Engelse gedupeerde de mogelijkheid om met succes een procedure te starten. Dat blijkt echter lastig te zijn, maar misschien dat er toch mogelijkheden zijn om de vorderingen te incasseren, wanneer gezamenlijk geprocedeerd kan worden.

Wanneer er meer gedupeerde NVJ-leden zijn, wordt hen verzocht zich te melden bij Siep van der GaliŽn, als advocaat werkzaam bij de NVJ. Telefoon 020 Ė676 67 71 of per e-mail: juridisch@nvj.nl

 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1