VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagblad



Mag dat
zomaar?
Juridische rubriek

Onterecht gekort
op WW

Niet betalende
opdrachtgevers

Pictorial Post
Achterstallig salaris
Fotorechten
Auteursrechten
Fotorechten
Uitwisselbare functies

Calamiteitenverlof

Uren uitbreiden
Leerlingenschaal

Niet geplaatst
Wel of geen cao?
BTW heffen?
Schelden op de baas
Disciplinaire maatregel
Jaarcontract
Faillissement
Bevallingsverlof
Auteursrechtschending
Collectief ontslag
WAO
Ongeluk
Seksuele intimidatie
Concurrentiebeding
Zorgverlof
Aansprakelijkheid
Zelfstandigenaftrek
Parttime
WAZ
Opdrachtstop
Getuigschrift
Proeftijd
Ziekteverzuim
Cyclisch werkpatroon
Vakantie sparen?
Freelancer en WW
Wie betaalt RSI?
Tekstwijziging
WW-uitkering
Bezwaar tegen foto


 

  NVJ-Thema: Mag dat Zomaar?

Achterstallig salaris
(21-03-2005)

Mijn werkgever betaalt mijn salaris lang niet altijd volledig uit. De ene keer betaalt hij meer dan de andere keer, maar de achterstand is nu een bedrag van 6000,-- netto. Wat kan ik hieraan doen?

De Afdeling Advocaten & Juristen NVJ kan namens een lid de werkgever aanmanen. Negen van de tien keer leidt dit alsnog tot betaling. Als een werkgever te laat betaalt, moet hij niet alleen de gewone wettelijke rente over het achterstallige salaris betalen, maar ook vertragingsrente, die wel kan oplopen tot 50%.
Te laat betalen van salaris wordt dan ook als een serieuze zaak gezien.

Kort geding
Mocht een aanmaning niet helpen, dan kan de NVJ een kort geding voeren. Aangezien salaris simpelweg betaald dient te worden, zal de vordering normaal gesproken toegewezen worden. Met dit vonnis in de hand kunnen we vervolgens beslag leggen.

Faillissement
Soms staat er echter helemaal geen geld meer op de rekening van de baas, en blijken alle computers, bureaus en dergelijke eigendom van de bank te zijn. Dan heeft een beslag geen zin meer, en moet faillissement aangevraagd worden. Zelfs als er helemaal geen geld over blijkt te zijn, is de uitbetaling van salarissen dan veilig gesteld. Bij faillissement neemt het UWV de loonbetaling namelijk over. Dit geldt voor een periode van maximaal 13 weken voor het faillissement. Het aanvragen van faillissement is natuurlijk wel het uiterste redmiddel, aangezien dit vrijwel zeker tot het einde van de arbeidsovereenkomst leidt.
 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur





 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1