VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladMag dat
zomaar?
Juridische rubriek

Onterecht gekort
op WW

Niet betalende
opdrachtgevers

Pictorial Post
Achterstallig salaris
Fotorechten
Auteursrechten
Fotorechten
Uitwisselbare functies

Calamiteitenverlof

Uren uitbreiden
Leerlingenschaal

Niet geplaatst
Wel of geen cao?
BTW heffen?
Schelden op de baas
Disciplinaire maatregel
Jaarcontract
Faillissement
Bevallingsverlof
Auteursrechtschending
Collectief ontslag
WAO
Ongeluk
Seksuele intimidatie
Concurrentiebeding
Zorgverlof
Aansprakelijkheid
Zelfstandigenaftrek
Parttime
WAZ
Opdrachtstop
Getuigschrift
Proeftijd
Ziekteverzuim
Cyclisch werkpatroon
Vakantie sparen?
Freelancer en WW
Wie betaalt RSI?
Tekstwijziging
WW-uitkering
Bezwaar tegen foto


 

  NVJ-Thema: Mag dat Zomaar?
Wat te doen bij niet betalende opdrachtgevers
(14-06-2005)

Vrijwel iedere freelancer krijgt te maken met niet of niet op tijd betalende opdrachtgevers. Bij de afdeling Advocaten & Juristen van de NVJ komen steeds meer incassozaken binnen. Wat kan een freelancer zelf doen om een tijdige betaling te krijgen?


Het begint al in het voortraject. Zo is het uitermate belangrijk te weten wie je opdrachtgever is. Uiteraard zijn er een groot aantal betrouwbare opdrachtgevers, maar soms is dit minder duidelijk. Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat opdrachtnemers pas na niet-betaling er achter te komen dat hun opdrachtgever een buitenlandse rechtspersoon is, waardoor het buitengewoon lastig is de vordering te incasseren. Ook is het goed te weten of het gaat om een financieel betrouwbare partij. Dat is moeilijk uit te zoeken, maar wellicht is het mogelijk informatie in te winnen bij anderen die al eens voor die opdrachtgever hebben gewerkt.

Zorg verder voor duidelijke afspraken met je opdrachtgever. Dit kan bijvoorbeeld door te werken met offertes die door de opdrachtgever voor akkoord moeten worden getekend. Ook kan dit door iedere opdracht schriftelijk te bevestigen. Dat kan ook per e-mail. Vermeld dan duidelijk het overeengekomen honorarium, de levertijd, de toepasselijkheid van de algemene leveringsvoorwaarden van de NVJ en de betalingstermijn. Wanneer geen betalingstermijn is overeengekomen, geldt overigens de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. Uiteraard kunnen ook overige overeengekomen voorwaarden worden vermeld, zoals de mate van exclusiviteit. Op deze wijze kunnen later gemaakte afspraken eenvoudig worden aangetoond.

Pas er overigens voor op zo weinig mogelijk akkoord te gaan met de voorwaarde dat pas betaald wordt na plaatsing. Dit zou betekenen dat wanneer de opdrachtgever besluit niet tot plaatsing over te gaan, er ook niet betaald zou hoeven te worden. De NVJ hanteert het uitgangspunt dat zodra aan de opdracht is voldaan, dus na het leveren van bijvoorbeeld het afgesproken artikel, er een betalingsverplichting ontstaat.

Stuur zo spoedig mogelijk na het voltooien van de opdracht de factuur, of factureer op een vast moment per maand. Hiermee voorkom je dat de opdrachtgever niet meer precies weet waarop de factuur betrekking heeft en verminder je het risico op het oplopen van onbetaalde facturen.

Om de opdrachtgever te verleiden tot snelle betaling over te gaan, zou je kunnen werken met kredietbeperking. Dat houdt in dat je bij betaling binnen de betalingstermijn een korting geeft van bijvoorbeeld 2%. Daarbij moet je jezelf wel afvragen of je een snelle betaling zo belangrijk vindt, dat dit opweegt tegen de kosten die een dergelijke korting met zich meebrengen. Een onsympathiekere manier is een boete in rekening te brengen bij niet tijdige betaling. Die betalingswijze moet dan wel zijn overeengekomen.

Volgens de wet heb je bij niet tijdige betaling altijd recht op de wettelijke handelsrente. De hoogte daarvan wisselt en bedraagt momenteel zon 9% op jaarbasis. Die zou je dus ook kunnen vorderen. Wanneer de opdrachtgever die echter negeert, loont het de moeite niet om voor zon gering bedrag te gaan procederen. Wel zou je wanneer je vaker voor die opdrachtgever werkt het bedrag steeds terug kunnen laten komen op toekomstige betalingsoverzichten als een nog openstaande post.

Wanneer er in het geheel niet betaald wordt, kun je het beste een eerste herinnering versturen waarin op vriendelijke toon wordt gemeld dat er nog geen betaling is gevolgd, dat dit blijkbaar aan de aandacht van de opdrachtgever is ontsnapt en dat thans betaling binnen 10 dagen wordt verwacht. Wanneer dan nog geen betaling volgt, hangt het mede af van je relatie tot de opdrachtgever af hoe je verder handelt. Daarop zal in een volgende bijdrage worden ingegaan, alsmede op de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden de vordering te incasseren middels de rechter.

 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1