VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladMag dat
zomaar?
Juridische rubriek

Onterecht gekort
op WW

Niet betalende
opdrachtgevers

Pictorial Post
Achterstallig salaris
Fotorechten
Auteursrechten
Fotorechten
Uitwisselbare functies

Calamiteitenverlof

Uren uitbreiden
Leerlingenschaal

Niet geplaatst
Wel of geen cao?
BTW heffen?
Schelden op de baas
Disciplinaire maatregel
Jaarcontract
Faillissement
Bevallingsverlof
Auteursrechtschending
Collectief ontslag
WAO
Ongeluk
Seksuele intimidatie
Concurrentiebeding
Zorgverlof
Aansprakelijkheid
Zelfstandigenaftrek
Parttime
WAZ
Opdrachtstop
Getuigschrift
Proeftijd
Ziekteverzuim
Cyclisch werkpatroon
Vakantie sparen?
Freelancer en WW
Wie betaalt RSI?
Tekstwijziging
WW-uitkering
Bezwaar tegen foto


 

  NVJ-Thema: Mag dat Zomaar?

Journalist onterecht gekort op WW-uitkering
(01-12-2005)

De Centrale Raad van Beroep heeft een journalist in het gelijk gesteld met betrekking tot een onterechte korting op zijn WW-uitkering. Het kostte de journalist met steun van NVJ-advocaat Siep van der GaliŽn vier jaar procederen.

Het NVJ-lid was lange tijd in loondienst werkzaam geweest, voordat hij werkloos raakte. Hij had recht op een WW-uitkering. Hij werd na een maand benaderd door iemand die hij kende uit de tijd dat hij in loondienst werkte met de vraag of hij een artikel wilde schrijven voor een blad. De journalist dacht dat dit misschien kon leiden tot nieuwe opdrachten voor de toekomst of zelfs een nieuwe baan, en hij accepteerde graag de opdracht. Vervolgens liet hij netjes aan het UWV weten hoeveel tijd er met de opdracht was gemoeid, in dit geval tien uur. Ook gaf hij aan, dat hij daarna niet direct weer opdrachten had gehad.

Tot zijn stomme verbazing werd niet alleen de door hem aan de opdracht bestede tijd aan de opdracht gekort, maar werd zijn WW-uitkering blijvend gekort voor tien uur. Hij kreeg daardoor dus nog maar zoín driekwart van zijn oorspronkelijke WW-uitkering, zonder dat daar inkomsten tegenover stonden. Met steun van mr. Siep van der GaliŽn werd dan ook bezwaar ingesteld bij het UWV. Uitgangspunt is immers, dat weliswaar de gewerkte uren eenmalig gekort mogen worden, maar dit niet blijvend mag, omdat hij zich niet als zelfstandig journalist had gevestigd. Het bezwaar had geen succes. Hierna werd beroep ingesteld bij de rechtbank, maar ook daar kreeg het NVJ-lid geen positieve beslissing. Omdat de advocaat van de NVJ het besluit niet vond kloppen, werd besloten hoger beroep in te stellen bij het hoogste rechtscollega in dit soort zaken: de Centrale Raad van Beroep te Utrecht.

De Centrale Raad van beroep concludeerde, dat de eenmalige opdracht op de weg van de journalist was gekomen en hij niet actief was geweest in het verwerven van opdrachten. Er was nog geen concreet besluit genomen om als freelancer te gaan werken en evenmin was sprake van een concrete uitwerking van een dergelijk besluit. Daarom werd geoordeeld, dat zijn uitkering niet blijvend gekort had mogen worden en werd het besluit van het UWV vernietigd.
Goed nieuws dus voor deze journalist. ĎMaar als je niet de intentie hebt om freelancer te worden maar een vastdienstverband zoekt, wees dan voorzichtig met het verrichten van freelancewerk wanneer je een WW-uitkering ontvangtí, aldus Siep van der GaliŽn.
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1