VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladMag dat
zomaar?
Juridische rubriek

Onterecht gekort
op WW

Niet betalende
opdrachtgevers

Pictorial Post
Achterstallig salaris
Fotorechten
Auteursrechten
Fotorechten
Uitwisselbare functies

Calamiteitenverlof

Uren uitbreiden
Leerlingenschaal

Niet geplaatst
Wel of geen cao?
BTW heffen?
Schelden op de baas
Disciplinaire maatregel
Jaarcontract
Faillissement
Bevallingsverlof
Auteursrechtschending
Collectief ontslag
WAO
Ongeluk
Seksuele intimidatie
Concurrentiebeding
Zorgverlof
Aansprakelijkheid
Zelfstandigenaftrek
Parttime
WAZ
Opdrachtstop
Getuigschrift
Proeftijd
Ziekteverzuim
Cyclisch werkpatroon
Vakantie sparen?
Freelancer en WW
Wie betaalt RSI?
Tekstwijziging
WW-uitkering
Bezwaar tegen foto


 

  NVJ-Thema: Juridisch

Schadevergoeding: 300% honorarium
(11-11-2004)

In twee door de NVJ gewonnen procedures is aan fotografen een schadevergoeding van 300% en 400% toegekend wegens auteursrechtschending.

Zowel de kantonrechter te Almelo als de kantonrechter te Rotterdam hebben onlangs een schadevergoeding van 300% van het oorspronkelijke honorarium toegekend aan twee fotojournalisten, beiden lid van de NVJ.

Verantwoordelijk voor forum
In Rotterdam speelde een zaak tegen Stichting Nieuw Rechts, die een aantal fotoís zonder toestemming op een forumpagina van haar website plaatste. Stichting Nieuw Rechts vond dat zij geen invloed kon uitoefenen op wat er op het forum werd geplaatst. De rechter oordeelde echter dat een beheerder van een site een dergelijke openbaarmaking faciliteert en gedoogt en derhalve hiervoor aansprakelijk is. De schade wordt door de rechter vastgesteld op 300% van het gebruikelijk honorarium, terwijl de rechter tevens bepaalt dat de fotoís verwijderd moeten worden op straffe van een dwangsom van Ä 250,-. per dag.

100% extra
In de zaak waarover de kantonrechter te Almelo moest oordelen, was het de uitgever van het magazine Twente Vandaag die zonder toestemming een foto had gepubliceerd. De rechter komt tot het oordeel dat een schadevergoeding van 300% van het oorspronkelijke honorarium op zín plaats is, vermeerderd met 100% vanwege het feit dat geen naamsvermelding heeft plaats gevonden.

De afdeling Advocaten & Juristen van de NVJ heeft hiermee wederom twee belangrijke wapenfeiten behaald in de strijd tegen het onrechtmatig gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken van haar leden.

 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1