VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladMag dat
zomaar?
Juridische rubriek

Onterecht gekort
op WW

Niet betalende
opdrachtgevers

Pictorial Post
Achterstallig salaris
Fotorechten
Auteursrechten
Fotorechten
Uitwisselbare functies

Calamiteitenverlof

Uren uitbreiden
Leerlingenschaal

Niet geplaatst
Wel of geen cao?
BTW heffen?
Schelden op de baas
Disciplinaire maatregel
Jaarcontract
Faillissement
Bevallingsverlof
Auteursrechtschending
Collectief ontslag
WAO
Ongeluk
Seksuele intimidatie
Concurrentiebeding
Zorgverlof
Aansprakelijkheid
Zelfstandigenaftrek
Parttime
WAZ
Opdrachtstop
Getuigschrift
Proeftijd
Ziekteverzuim
Cyclisch werkpatroon
Vakantie sparen?
Freelancer en WW
Wie betaalt RSI?
Tekstwijziging
WW-uitkering
Bezwaar tegen foto


 

  NVJ-Thema: Mag dat Zomaar?
BTW heffen?
7/10/2003

Ik ben freelance journalist en mijn opdrachtgever weigert mijn rekening te betalen omdat ik BTW reken. Ik wil graag BTW heffen omdat ik daar belastingvoordeel van heb. Mag dat zomaar?

BTW geldt niet voor journalistiek werk, wel voor foto's en wel voor commercieel of tekstwerk (brochures, jaarverslagen etc.). Je kunt dus niet zelf bepalen of je BTW heft: BTW moet betaald worden, tenzij er een vrijstelling is (zoals voor journalistiek werk). Er is wel een grijs gebied, bijvoorbeeld ten aanzien van de grens tussen journalistiek en commercieel werk. Klassiek voorbeeld is het jaarverslag: in principe is dit commercieel werk, dus dient BTW geheven te worden. Indien echter de freelancer opdracht heeft gekregen om een aantal mensen te interviewen voor het jaarverslag en daar journalistieke vrijheid in behoudt, is er weer sprake van journalistiek werk.

BTW-heffing is altijd in elk geval kostenneutraal omdat je slechts doorgeefluik bent van opdrachtgever naar belasting. Het voordeel is echter dat je zelf betaalde BTW kunt aftrekken van het bedrag dat je moet betalen: slechts het saldo hoeft te worden afgedragen. Het gaat dan om betaalde BTW over het zakelijke deel: papier, fotorolletjes, pennen, computer etc.
Indien je slechts over een deel van je inkomsten BTW heft (bijvoorbeeld over 10%), dan kan je ook slechts een deel van de zakelijk betaalde BTW (in dit geval dan 10%) verrekenen.
Een tweede voordeel is de kleine ondernemersregeling: indien het af te dragen saldo minder bedraagt dan 1883,-- op jaarbasis, hoeft dit niet te worden betaald. De belasting vindt dit een te klein bedrag om te innen. Kortom: BTW-heffen kan geld opleveren.
Het nadeel is dat de boekhouding iets meer werk geeft en dat sommige opdrachtgevers bezwaar hebben tegen het betalen van BTW, indien zij dit zelf niet kunnen verrekenen met de belasting. Het gaat dan vooral om stichtingen en verenigingen. Overigens is het een oneigenlijk argument: voor alle andere diensten wordt door hen net zo goed BTW betaald.
De vrijstelling voor journalistiek werk zal ooit worden opgeheven als gevolg van een Europese richtlijn. Dit zal nog wel even duren.
 
 

  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1