VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagblad



Sectie
Lokale Media


Nieuwsoverzicht

Nieuwsarchief
Cao-overzicht

 Thema              

C2000
Werknemersflyer
WIA (pdf)

Jonge instroom


 Over de sectie 

Algemeen
Bestuur
Werkgroepen

 Co÷rdinatie-     
 punt cao HaH  

Verslag 2004
Voorstellen 2004
Cao-overzicht


 E-mail                
lokalemedia@nvj.nl
 

  Sectie Lokale Media
Algemeen

De NVJ-sectie Lokale Media is 29 september 2000 opgericht tijdens de Jaarvergadering van de NVJ. 

De sectie Lokale Media is een samenvoeging van de voormalige secties voor Nieuwsbladjournalisten en Huis-aan-Huisbladjournalisten. Aanleiding om de beide secties samen te voegen was het besef dat in beide secties veelvuldig hetzelfde werk werd verricht en dat de samenhangende belangen van de leden van beide secties veel groter zijn dan de onderlinge verschillen.

Voorlopig blijft het de bedoeling om 2 aparte CAO's af te sluiten.

Doelstelling
De sectie Lokale Media heeft tot doel de behartiging van de belangen van de Nederlandse Lokale Media in het algemeen en die van de daarbij betrokken journalisten in het bijzonder.

Onder Lokale Media worden verstaan alle journalistieke producties op lokaal niveau, in een omschreven plaatselijk en/of regionaal gebied, bij betaalde of onbetaalde nieuwsbladen en/of elektronische uitgaven/media en/of kabelkranten.

De sectie Lokale Media zal zich altijd inzetten voor het in stand houden van de kwaliteit van de lokale journalistiek in Nederland.



 

  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur





 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1