VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Lokale Media


Nieuwsoverzicht

Nieuwsarchief
Cao-overzicht

 Thema              

C2000
Werknemersflyer
WIA (pdf)

Jonge instroom


 Over de sectie 

Algemeen
Bestuur
Werkgroepen

 Coördinatie-     
 punt cao HaH  

Verslag 2004
Voorstellen 2004
Cao-overzicht


 E-mail                
lokalemedia@nvj.nl
 

  Sectie Lokale Media

Financiering huis-aan-huis-bladen?
(17 maart 2005)

Staatssecretaris Van der Laan (Media) zal onderzoeken of naast betaalde kranten ook huis-aan-huisbladen in aanmerking moeten komen voor aanvullende financiering uit het Bedrijfsfonds voor de Pers. Dat zegde zij woensdag toe in een debat met de Tweede Kamer over mediaconcentraties.

De bewindsvrouw constateert samen met de Kamerleden dat het aantal krantentitels onder druk staat. In veel regio's is er maar één regionaal dagblad, waardoor een pluriforme nieuwsvoorziening daar in het gedrang komt. Volgens CDA'er Atsma kunnen de huis-aan-huisbladen meer bijdragen aan de regionale nieuwsvoorziening, als ze over meer geld kunnen beschikken, bijvoorbeeld uit het bedrijfsfonds.

Marktaandeel

Om zoveel mogelijk pluriformiteit te behouden in de markt van betaalde kranten stelde Van der Laan eerder voor de bestaande krantenuitgevers een maximaal marktaandeel van 35 procent op te leggen. Wel mogen uitgevers boven dat percentage groeien door extra lezers te werven. Daardoor hoopt ze dat er drie grote spelers (Telegraaf, Wegener en PCM) blijven bestaan en daardoor ook een diverse nieuwsvoorziening en opinievorming.

Kamerleden bleken niet overtuigd van die grens van 35 procent, omdat die min of meer is gebaseerd op de bestaande situatie en er in de toekomst veel kan veranderen. "Soms kan een uitgever een krantentitel van een concurrent redden door die titel over te nemen, maar daardoor kan hij over de 35 procent komen. Hoe gaan we daarmee in de toekomst om?", wierp Atsma op.

Kamerleden wilden verder weten waarom Van der Laan nu met het plan van het maximummarktaandeel komt, hoewel er al enige tijd drie grote spelers zijn. "Voorkomen is beter dan genezen", antwoordde ze
 

Bron: ANP, via Planet Multimedia

 

  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1