VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Lokale Media


Nieuwsoverzicht

Nieuwsarchief
Cao-overzicht

 Thema              

C2000
Werknemersflyer
WIA (pdf)

Jonge instroom


 Over de sectie 

Algemeen
Bestuur
Werkgroepen

 Coördinatie-     
 punt cao HaH  

Verslag 2004
Voorstellen 2004
Cao-overzicht


 E-mail                
lokalemedia@nvj.nl
 

  Sectie Lokale Media

Aan de NVJ leden van de sectie
Huis-aan-huisbladjournalisten
Cao Huis-aan-Huisbladjournalisten 2005
26 mei 2005


Waarde Collega’s,

De onderhandelingen over de nieuwe cao voor Huis-aan-Huisbladjournalisten gaan media juni van start.
De onderhandelingsdelegatie van de NVJ bestaat uit de volgende leden:

Peter Nefkens, woordvoerder, Geert Wilkens, Peter Nijenhuis, Wil Monsieurs, Yvonne Dankfort.

Hieronder vindt u onze voorstellen. Gaarne vernemen wij vóór 4 juni 2005 of u akkoord kunt gaan met deze voorstellen U kunt u stem uitbrengen via het stemlokaal. Uiteraard zijn alle opmerkingen van harte welkom!

Concept voorstellen cao 2005
• Contractperiode
De NVJ stelt voor een contractperiode van 1 jaar overeen te komen (1 januari 2005 tot en met 31 december 2005).

• Een structurele loonsverhoging van 1,5% per 1 januari 2005.

• De NVJ wil dat er afspraken worden gemaakt rondom het ziekteverzuim. Met name de loondoorbetaling in het tweede ziektejaar zal onderwerp van gesprek zijn. In het eerste ziekte jaar zal het salaris voor 100% worden doorbetaald. Als stimulans voor het reïntegreren wordt afgesproken dat werknemers die in het tweede ziekte jaar voldoende meewerken aan hun reïntegratie, boven de 70% nog een aanvulling van 30% ontvangen. Ook zal er een volledige doorbetaling plaatsvinden bij volledig arbeidsongeschikte werknemers. Bij de opbouw van het pensioen wordt in het tweede ziektejaar uitgegaan van 100%.

• Verder zullen er afspraken moeten worden gemaakt over de verandering van de WIA in IVA/WGA, met name in het kader van de WAO-hiaatverzekering.

• De NVJ wil afspraken maken in het kader van Levensloop. Levensloop in brede zin hetgeen betekent dat er ook afspraken gemaakt moeten worden over leeftijdsbewust personeelsbeleid- en loopbaanbeleid. Dit betekent dat er een scholingsplan moet worden opgesteld met opleidingsmogelijkheden, dat bronnen en doelen moeten worden vastgesteld om te komen tot een persoonsgebonden verlofbudget.

• Nu er meer duidelijk is geworden over de VUT regeling GBF, waarbij werkgevers op vrijwillige basis zijn aangesloten, wil de NVJ overleggen op welke wijze kan worden ingestoken op de gewijzigde situatie. In de eerste plaats zal er een inventarisatie gehouden moeten worden over de invullingen van de huidige VUT/Prepensioenregelingen in de sector. De NVJ wil aansluiting zoeken bij de voorzieningen t.b.v. de Dagbladjournalisten in dezen.

• Kinderopvang.
De NVJ wil voortzetting van de regeling Kinderopvang in die zin dat de werkgever verplicht is minimaal 1/6 deel van de kosten voor zijn rekening te nemen. De tussenkomst van Kintent is daarmee niet langer noodzakelijk. De werkgevers kunnen per januari 2006 de regeling zelfstandig, op basis van de nieuwe wetgeving, uitvoeren.

• Invoering Project Jonge Instroom.
De NVJ wil een project jonge instroom instellen. Jonge journalisten krijgen de gelegenheid om werkervaring op te doen bij redacties gedurende 1 jaar. Deze journalisten worden boven de sterkte opgenomen. Ten behoeve van het project moet een fonds opgericht worden.

• De werkgeversbijdrage wordt geïndexeerd op basis van het CPI indexatiepercentage.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur en de onderhandelingsdelegatie,


Yvonne Dankfort
Secretaris NVJ

 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1