VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Lokale Media


Nieuwsoverzicht

Nieuwsarchief
Cao-overzicht

 Thema              

C2000
Werknemersflyer
WIA (pdf)

Jonge instroom


 Over de sectie 

Algemeen
Bestuur
Werkgroepen

 Co÷rdinatie-     
 punt cao HaH  

Verslag 2004
Voorstellen 2004
Cao-overzicht


 E-mail                
lokalemedia@nvj.nl
 

  Sectie Lokale Media

Brief
Sociale paragraaf Sociaal Plan
(22 juni 2005)

Aan de NVJ-leden werkzaam bij AMGWaarde collegaĺs,

De onderhandelingen over de sociale paragraaf ontvlechting in aanvulling op het Sociaal Plan PCM zijn 13 juni jongstleden hervat. Reden van het oponthoud was het verschil van mening tussen de Ondernemingsraad en de directie/Raad van Bestuur PCM over de continu´teit van de HAH bladorganisatie binnen PCM. De OR/COR en de Raad van Bestuur PCM hebben inmiddels overeenstemming bereikt. De huis-aan-huis-bladen groep PCM zal zich als aparte organisatie binnen PCM handhaven t/m 31 december 2008, mits de rendementsnormen worden gehaald.

1. AMG heeft gegarandeerd in het kader van de ouderen regeling de huidige budgettaire voorziening te handhaven op het niveau van het sociaal plan PCM.
2. Met betrekking tot de ontvlechting wordt in eerste instantie de voorkeur van de medewerker ge´nventariseerd. Indien er te veel gegadigden voor een functie zijn dan is het lifo (last in first out) principe bepalend.
3. Voor de redacties geldt dat de werkzaamheden op locaties verricht blijven worden, dus geen centrale redactie.
4. Er zullen buiten de nu reeds vervallen arbeidsplaatsen op basis van natuurlijk verloop en het niet verlengen van tijdelijke contracten wegens reorganisatie geen gedwongen ontslagen vallen.
5. Er wordt ge´nvesteerd in de toekomst van lokale media door het ontwikkelen van multimediale activiteiten.

De veranderingen t.b.v. de redacties zullen ook wat punt 5 betreft, na de ontvlechting plaatsvinden. Uiteraard heb ik aangegeven dat de redacties betrokken moeten worden bij het verdere traject. Voor nu en in de toekomst ontvang ik dan ook graag commentaar.

Rest mij nog de vraag of de leden van de NVJ akkoord kunnen gaan met de sociale paragraaf.
Graag een reactie vˇˇr donderdag 30 juni aanstaande. U kunt uw reactie mailen naar lokalemedia@nvj.nl.

Met vriendelijke groet,
Yvonne Dankfort
secretaris
 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1