VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Lokale Media


Nieuwsoverzicht

Nieuwsarchief
Cao-overzicht

 Thema              

C2000
Werknemersflyer
WIA (pdf)

Jonge instroom


 Over de sectie 

Algemeen
Bestuur
Werkgroepen

 Coördinatie-     
 punt cao HaH  

Verslag 2004
Voorstellen 2004
Cao-overzicht


 E-mail                
lokalemedia@nvj.nl
 

  Sectie Lokale Media
Brief over Sociale Paragraaf
huis-aan-huisbladen

15 februari 2005Geachte heer Stadhouders,

Tijdens ons laatste overleg op 8 februari jl, waarbij ook een delegatie van de COR aanwezig was hebben wij ons ongenoegen geuit over de gang van zaken betreft de Sociale Paragraaf voor de huis-aan-huis bladen. Bonden noch OR blijken volgens de gangbare procedure bij PCM geraadpleegd te zijn.

Inmiddels hebben wij vernomen dat de OR AMG haar advisering op juridische gronden heeft uitgesteld. De afspraak van 17 februari as. lijkt ons daarom nu nog te vroeg. Overigens stellen wij ons bij voorbaat op het standpunt dat daar waar sociale regelingen getroffen zouden moeten worden het Sociaal Plan PCM 2004 – 2005 uitgangspunt is.

Met vriendelijke groet,

FNV Kiem, Rineke Maan
CNV, Ahmed Kansouh
De Unie, Wally Langenberg
NVJ, Bianca Rootsaert/Yvonne Dankfort

 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1