VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Lokale Media


Nieuwsoverzicht

Nieuwsarchief
Cao-overzicht

 Thema              

C2000
Werknemersflyer
WIA (pdf)

Jonge instroom


 Over de sectie 

Algemeen
Bestuur
Werkgroepen

 Co÷rdinatie-     
 punt cao HaH  

Verslag 2004
Voorstellen 2004
Cao-overzicht


 E-mail                
lokalemedia@nvj.nl
 

  Sectie Lokale Media


Cao-voorstellen Huis aan Huis
21 april 2004. Brief aan NVJ-leden bij huis-aan-huisbladen

Geachte collegae,

Over een aantal weken zullen wij beginnen met de onderhandelingen voor de CAO Huis-aan-huisbladjournalisten 2004. Bijgaand treft u dan ook een voorstel voor een onderhandelingspakket aan.

Bij de komende CAO-onderhandelingen zijn we (vooralsnog) gebonden aan het Najaarsakkoord 2003. Hierdoor is het voor onze sector niet mogelijk om een structurele loonsverhoging vertaald in een vaste percentuele component te eisen.

Dit jaar zetten we dan ook in op de volgende onderwerpen:
- kostenreductie
- journalistiek inhoudelijk
- werkdruk

We realiseren ons dat de gesprekken tussen de sociale partners inzake WAO, levensloopregeling en prepensioen invloed kunnen hebben op de CAO-onderhandelingen. De NVJ zal zich dan ook alle rechten voorbehouden om haar pakket tussentijds aan te passen danwel aan te vullen.

Graag ontvangen wij uw reactie op het voorstel dat we pas definitief kunnen maken als de leden hiermee hebben ingestemd. Bij deze email vindt u een antwoordformulier dat u voor uw reactie kunt gebruiken.

Mocht u vragen hebben dan zullen wij die uiteraard graag beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de sectie Lokale Media NVJ

Bianca Rootsaert, secretaris Dagblad en Lokale Media
Peter Noorland, voorzitter Lokale Media


Onderhandelingspakket

1. LOOPTIJD
Een CAO met een looptijd van 1 jaar.

2. FUNCTIEFAMILIE
De studiecommissie Functiefamilie buigt zich op dit moment over de (door de werkgevers omschreven als) schottenproblematiek tussen functiefamilie 1 en 2. Aan een extern bureau is gevraagd om een advies te geven.

3. ZIEKTEKOSTEN
De NVJ wil dat de huis-aan-huisjournalisten volledig gecompenseerd worden voor de gestegen ziektenkostenpremies.

4. VERLOF Ó la carte
De NVJ wil de verlof Ó la carte mogelijkheden verder uitbreiden door de onbetaalde verlofmogelijkheden om te zetten in betaalde. Ook moet het mogelijk zijn om een extra aantal (loon)componenten aan te wenden voor een verlof Ó la carte regeling vooruitlopend op de levensloopregeling.

5. PREPENSIOEN
De NVJ wil de VUT-regeling omzetten naar een prepensioenregeling. Hiertoe wordt een studiecommissie opgericht.

6. WAO
De NVJ wil een werkgroep oprichten die paralel aan de CAO onderhandelingen de gevolgen van de veranderingen in de WAO wetgeving in kaart brengt en voorstellen doet voor de wijze waarop het een en ander gerepareerd kan worden.

7. KINDEROPVANG
De NVJ stelt voor om een werkgroep in het leven te roepen die de inhoud van de regeling, de uitvoeringsinstantie Kintent en de hoogte van de premie evalueert.

8. OPLEIDINGEN
De NVJ zet in op een Persoonlijk Ontwikkelings Plan en een Persoonlijk Ontwikkelings Rekening voor alle huis-aan-huisjournalisten. De commissie opleidingen komt met een inventarisatie van de behoeften van de medewerkers. Het volgen van opleidingen e.d. mag tegelijkertijd niet de werkdruk verhogen, hier dienen aanvullende maatregelen voor genomen te worden. In dit kader vraagt de NVJ bijzondere aandacht voor onderzoeksjournalistiek.

9. VERVANGING BIJ ZIEKTE, ZWANGERSCHAP EN AFWEZIGHEID TEN GEVOLGE VAN STUDIE
De NVJ wil een bepaling opnemen in de CAO die regelt dat werkgevers op tijd vervanging zoeken bij langdurige ziekte, zwangerschap en afwezigheid ten gevolge van studie, zodat de werkdruk op de redacties kan afnemen.

10. REDACTIECONVENANT
De NVJ zet in op het opnemen van een redactieconvenant voor alle huis-aan-huisbladen. De NVJ verwijst hierbij naar het redactieconvenant zoals Wegener dat eind 2003 heeft ingesteld.

11. HARMONISATIE VAN DE HUIS-AAN-HUISBLAD CAO EN DE NIEUWSBLAD CAO
De NVJ stelt voor om een werkgroep op te richten die gaat onderzoeken of harmonisatie van de beide CAO's feitelijk haalbaar is.

12. PROJECT JONGE INSTROOM
De NVJ wil een project jonge instroom instellen. Jonge journalisten krijgen de gelegenheid om werkervaring op te doen bij redacties gedurende 1 jaar. Deze journalisten worden boven op de sterkte aangenomen. Ten behoeve van het project moet een fonds opgericht worden.

 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1