VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
NVJ voorpagina Adres


Nieuwsoverzicht
Nieuwsarchief
Adres, contact
Secties: zie rechts

 Over de NVJ 
Algemeen
Cao's / Statuten
Individuele hulp
Internationaal
Lidmaatschap
Onderdelen
Perskaarten
Secretariaat
Stemlokaal
WieIsWie bij de NVJ

Contributievoordeel
NVJ-verzekeringen

Extern:
NVJ-archief (IISG)


 Thema
C2000

 

Wat de NVJ doet
Individuele belangenbehartiging

Individuele hulp en bijstand
Ieder NVJ-lid heeft recht op bijstand. U kunt voor rechtshulp terecht:
in arbeidsconflicten
bij auteursrechtgeschillen
bij geldvorderingen (freelancers)
voor belastingadviezen
bij belemmering in de uitoefening van uw beroep
voor een eerste advies in andere civiele kwesties.
Eerste hulp verleent de dienst Advocaten&Juristen van de NVJ. Maar u heeft ook recht op bijstand van de advocaten van de NVJ en zonodig van externe advocaten.

Pensioenen en VUT
U gaat vroeg of laat met pensioen. Voor goede oudedagsvoorzieningen zet de NVJ zich in, zowel voor collega's met een vaste baan als voor freelancers. En ook voor een personeelsbeleid dat uitzicht biedt op het in goede gezondheid bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd! Kernwoorden voor de NVJ zijn betaalbaarheid en vrijwilligheid.

Nieuwe technieken
Voortdurend lopen u en uw collega's de kans in uw werk te worden geconfronteerd met nieuwe technologie. Soms is dat een positieve ontwikkeling - denk aan Internet als nieuwsbron - soms een negatieve als bijvoorbeeld banen worden weggeautomatiseerd. De NVJ houdt sinds jaar en dag de gevolgen voor het beroep, voor werkdruk en gezondheid scherp in de gaten.

Belastingservice
Journalisten en voorlichters hebben door aard van hun beroepswerkzaamheden vaak specifieke problemen bij het doen van de belastingaangifte voor Inkomstenbelasting of Omzetbelasting. Voor freelancers geldt dat in nog grotere mate. De NVJ probeert hen met gerichte voorlichting en adviezen van dienst te zijn. Soms ontstaan geschillen met de belastinginspecties over kwesties die rechtstreeks verband houden met het beroep. In de regel neemt de NVJ het op zich daar helderheid in te brengen. Indien nodig door middel van het voeren van procedures.

Sociaal Fonds
De NVJ heeft een sociaal fonds waarop leden, die aantoonbaar in financieel moeilijke omstandigheden verkeren, een beroep kunnen doen. Zij kunnen bijvoorbeeld een renteloze lening krijgen of zelfs een uitkering fonds perdu.

Cao's en freelance-regelingen
Belangrijke taak van de NVJ is ervoor te zorgen dat NVJ-leden onder goede arbeidsvoorwaarden werken. Cao's bevatten afspraken over werktijden, beloning, verlof, instroom van jonge collega's, kinderopvang en nog veel meer. In de meeste media-bedrijven gelden journalistieke cao's.
Kies in het menu Cao's voor een overzicht

Verder zijn er collectieve afspraken voor freelance journalisten over contracten, rechten, betalingen, etcetera. Overigens betekent het eenmaal bereikt hebben van een overeenkomst allerminst dat het werk voor de NVJ is gedaan. Elk jaar opnieuw wordt op alle fronten onderhandeld om verbeteringen te bereiken.  Zie ook de NVJ-website www.freelance-journalist.nl

Redactiestatuten
De NVJ zet zich in voor de totstandkoming van redactiestatuten, die waarborgen bieden voor de journalistieke onafhankelijkheid en het handhaven van de identiteit. Een gekozen redactieraad stimuleert de medezeggenschap van alle redactieleden over het redactionele beleid. Het statuut geeft leden van de redactievergadering een stem wanneer het gaat om ontslag of benoeming van een hoofdredacteur of wanneer door fusie en/of reorganisatie de redactionele zelfstandigheid in de knel dreigt te komen.
Kies in het menu Statuten voor een overzicht

Fusies, reorganisaties, Sociale Plannen
Ook een cao is geen sluitende verzekering tegen fusies, reorganisaties of opheffingen van redacties of gehele bedrijven. De NVJ vecht samen met zijn leden voor recht op en behoud van arbeid. De NVJ wordt in een vroeg stadium ingelicht over plannen die de werkgelegenheid en de redactionele zelfstandigheid raken. Komt het tot ontslagen, dan ijvert de NVJ voor de best mogelijke afvloeiingsregelingen, aanvullende uitkeringen, etc.
 

 

  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1