Freelance-journalist.nl
 
 
Terug naar nieuwsoverzicht
 

NVJ

 

Nederlandse

Vereniging van

Journalisten

7 juni 2006

 

 

 

 

 

Wat ben jij nu eigenlijk waard?

 

 

 

Inspirerende dag voor freelance journalisten, fotojournalisten en omroepfreelancers

Een dag met lezingen, workshops, discussie en ontmoeting over marktontwikkelingen, eigenwaarde, inspiratie, ondernemerschap, waarde van arbeid en auteursrechten.

Onder leiding van Francisco van Jole.

 

Lokatie: Stadscafé De Observant, Stadhuisplein 7, 3811 LM  Amersfoort

 

 

09.00-09.30

Zaal open, ontvangst met koffie

 

 

09.30-10.15

‘Over vrijheid en afhankelijkheid’ inleiding door Jouke Post:

In onze huidige netwerkeconomie zijn marktwerking en concurrentie sleutelbegrippen. Als gevolg van deze dynamiek komen de inhoud en de omstandigheden waaronder wij werken steeds meer onder druk te staan. De freelancer en ZZP-er passen goed in dit model van de netwerkeconomie, vanwege hun aanpassingsvermogen en flexibiliteit. Tegelijkertijd zijn aan die positie van freelancer nadelen verbonden. Hoe om te gaan met de aan dit spanningsveld verbonden dilemma’s? Wat is een goede balans tussen zekerheid en avontuur, tussen afhankelijkheid en waardigheid?

Jouke Post (43) is vanuit een eigen bureau Proteus werkzaam, o.a. als hoofdredacteur van Loopbaan, vaktijdschrift voor professionals op het terrein van mens en werk. Daarnaast is hij docent aan de Saxion Hogeschool op het vakgebied loopbaanbegeleiding.

 

 

10.15-10.30

Koffie

 

 

10.30-12.30

Workshops:

 

1. Ik ben ondernemer…en nu? Katie Willems (bedrijfskundige)

 

2. De geďnspireerde freelancer. Marianne Broos (trainer/coach)

 

3. Het onderhandelingsgesprek. Francés Ruijter (trainer/coach)

 

Kijk voor meer informatie over de inhoud van de workshops op bijgaand aanmeldingsformulier.

 

 

12.30-13.30

Lunch met presentatie van de tarievencalculator

 

 

13.30-14.30

Common Creatives lezing door Prof. mr. P.B. Hugenholtz

Creative Commons is een licentiesysteem dat auteurs van teksten, foto’s, muziekwerken en films in de gelegenheid stelt hun werken ruim en kosteloos via het internet of andere media aan te bieden, zonder dat zij hiervoor hun auteursrechten hoeven prijs te geven.

Prof. Mr. P.B. Hugenholtz, hoogleraar Informatierecht, in het bijzonder recht van de intellectuele eigendom, aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, en directeur van het Instituut voor Informatierecht. Specialist op het terrein van het auteursrecht.

 

 

14.30-16.00

Laat zien wat je waard bent! Debat tussen opdrachtgevers, politici en freelance journalisten. Met o.a. Ineke Dezentjé Hamming (Tweede Kamerlid VVD), Mike Ackermans (hoofdredacteur FEM), Philip Dröge (freelance journalist) e.a.

Actief en pittig debat tussen de freelancers in de zaal en de gasten. De proef op de som, nu kun je hetgeen je geleerd hebt in de workshop meteen in de praktijk laten zien!

 

 

16.00-16.15

Afsluiting door Francisco van Jole

 

 

16.15-17.00

Borrel en ontmoeting

 

 

 

MELD JE VOOR DONDERDAG 1 JUNI AAN MET BIJGAAND AANMELDINGSFORMULIER (.doc)

villamedia.nl

Voorpagina Freelance | Naar NVJ | Naar VillaMedia
Reageren:
freelance@nvj.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1