Freelance-journalist.nl
 
 
Nieuwe pagina 1

Een site van de sectie
Freelance van de
Nederlandse vereniging
van Journalisten

Nieuwsoverzicht
Adres, contact
Activiteiten

Bestuur
Leverings-
voorwaarden
Jaarverslag:
2004
2003
2002


Thema:
C2000

Archief en dossiers

 

 

 


*
E-mail Sectie:
Ellie Speet
E-mail Redactie:
Lotte van Doorn

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht


NMa verbiedt adviestarieven
(19 nov 2004) BRIEF

Beste freelancer,

Naar aanleiding van berichten dat de NMa forse boetes oplegt aan
beroepsverenigingen die adviestarieven voor hun leden hanteren, heeft de NVJ uit voorzorg haar richtlijnen van VillaMedia gehaald. Wij hebben vervolgens deskundig advies ingewonnen dat er op neer komt dat ook de NVJ groot risico loopt boetes van de NMa te krijgen. Volgens richtlijnen van de NMa, die gelden voor alle EU-landen, mogen beroeps- en belangenorganisaties geen adviestarieven verspreiden met als argument dat deze organisaties hun leden een instrument in handen geven dat concurrentie uitsluit. Ons tegenargument dat de NVJ-tarieven geen concurrentieverstorende uitwerking op de markt hebben, doet voor de NMa niet ter zake. Als gevolg van de NMa-regelgeving werden bijvoorbeeld de beroepsverenigingen van psychologen al met boetes van enkele tonnen geconfronteerd. De NMa gaat verder met haar opsporingsactiviteiten, verscheidene verenigingen werden inmiddels met de NMa geconfronteerd.

Dringend advies aan de NVJ-leden

a. niet langer hanteren van het tarievenkaartje;
b. niet meer verwijzen naar de NVJ-tarieven;
c. de NVJ-tarieven van uw (eventuele) website halen;

a, b en c gelden ook voor de algemene leveringsvoorwaarden van de NVJ waarin naar de tarieven wordt verwezen. Een aangepaste, en bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde versie sluiten wij hierbij. Ook vindt u de aangepaste algemene leveringsvoorwaarden in de freelance-informatiemap op www.freelancersadviesnvj.nl

Wat doet de NVJ?
Ook wij hebben op het NVJ-secretariaat "geschoond". Mochten we de NMa op de stoep krijgen dan is daarmee duidelijk dat we hun regelgeving opvolgen, en dat we ook onze freelancers daar op hebben gewezen.

Het jaarlijkse kaartje "NVJ-adviestarieven" zullen we vervangen door een model dat een handreiking vormt bij het berekenen van uw tarief. Voor het einde van het jaar gaat het naar u op de post.

FreelancersAdviesNVJ (020-676 90 66 op werkdagen bereikbaar van 09.00 -13.00 uur) staat u met raad en daad bij voor een adviestarief op maat.

FreelancersAdviesNVJ zal vanaf 2005 extra cursussen onderhandelen aan
onze leden aanbieden.

De NVJ is van mening dat deze NMA-regelgeving averechts werkt. Wij ervaren eerder dat er sprake is van oneigenlijke marktwerking van de kant van veel opdrachtgevers (grote  uitgeef-/omroepconcerns). 
De NVJ zal dan ook gaan zoeken naar wegen om de NMA ervan te overtuigen dat deze opgelegde maatregel geen oplossing vormt voor een gezonde marktpositie voor freelance-journalisten in Nederland.

Met vriendelijke groet,
namens het sectiebestuur Freelance,

Ellie Speet


 

Nieuwe pagina 1
villamedia.nl

Voorpagina Freelance | Naar NVJ | Naar VillaMedia
Reageren:
freelance@nvj.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1