Freelance-journalist.nl
 
 
Nieuwe pagina 1

Een site van de sectie
Freelance van de
Nederlandse vereniging
van Journalisten

Nieuwsoverzicht
Adres, contact
Activiteiten

Bestuur
Leverings-
voorwaarden
Jaarverslag:
2004
2003
2002


Thema:
C2000

Archief en dossiers

 

 

 


*
E-mail Sectie:
Ellie Speet
E-mail Redactie:
Lotte van Doorn

 

 

Archief en Dossiers
Terug naar overzicht Archief en Dossiers

Modelcontract

Zelf onderhandelen

Met de ontwikkeling van nieuwe media dienen zich nieuwe exploitatiemogelijkheden aan voor kranten. Uitgevers willen daarom onbeperkt hun gang kunnen gaan met het journalistieke product dat zij van freelancers kopen. Freelancers willen zeggenschap over hun werk behouden en mee profiteren van eventuele nieuwe exploitaties. Met deze uitgangspunten voor ogen zijn NVJ en NDP de besprekingen over een modelcontract voor freelance dagbladjournalisten gestart. 
De pogingen van de NVJ om met de NDP een collectieve afspraak over een basistarief en vergoeding voor hergebruik te maken, zijn mislukt. Freelancers zullen daarom zelf met hun opdrachtgever moeten onderhandelen over het honorarium en de aanvullende vergoedingen. 
Door ondertekening van het contract wordt toestemming gegeven voor eenmalige publicatie in de krant en voor generiek hergebruik. Met generiek hergebruik wordt bedoeld: hergebruik van de gepubliceerde bijdrage, waarbij de bijdrage geheel of gedeeltelijk wordt opgenomen in een verzameling van bijdragen van meerdere auteurs. Het artikel over de honorering biedt verschillende opties: er kan worden gekozen voor één aanvullende vergoeding voor alle generiek hergebruik, ofwel een aparte aanvullende vergoeding voor één of meerdere vormen van generiek hergebruik. Ook dit is een kwestie van goed onderhandelen. 
Om te waarborgen dat er zorgvuldig gebruik wordt gemaakt van de bijdrage, is bepaald dat generiek hergebruik niet kan plaatsvinden zonder toestemming van de hoofdredactie, die toestemming zal weigeren als het gebruik niet strookt met de kwaliteitsnormen van het dagblad of met de daar heersende morele of ethische opvattingen. Tevens kan de journalist bij de uitgever bezwaar maken tegen een vorm van generiek hergebruik die nadeel zou kunnen toebrengen aan zijn eer of naam of zijn waarde als journalist. 

Nieuwe pagina 1
villamedia.nl

Voorpagina Freelance | Naar NVJ | Naar VillaMedia
Reageren:
freelance@nvj.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1