Freelance-journalist.nl
 
 
Nieuwe pagina 1

Een site van de sectie
Freelance van de
Nederlandse vereniging
van Journalisten

Nieuwsoverzicht
Adres, contact
Activiteiten

Bestuur
Leverings-
voorwaarden
Jaarverslag:
2004
2003
2002


Thema:
C2000

Archief en dossiers

 

 

 


*
E-mail Sectie:
Ellie Speet
E-mail Redactie:
Lotte van Doorn

 

 

Archief en Dossiers
Terug naar overzicht Archief en Dossiers

'Sanoma moet praten
over contracten'


De beroepsorganisaties NVJ, NVF, Burafo, HPA, BNO en Fotografenfederatie roepen uitgever Sanoma op in overleg te treden over aanpassingen van het zogenoemde 'syndication' freelancecontract. Wanneer Sanoma een gesprek blijft weigeren, worden acties niet uitgesloten. Bij het ter perse gaan van dit nummer was nog niet bekend of Sanoma ingaat op het dringende verzoek van de beroepsorganisaties. 

In de nieuwe regeling vraagt Sanoma onder meer exclusief recht op alle vormen van hergebruik van het in opdracht gemaakte materiaal voor een periode van vijf jaar. De (foto)journalisten hebben zelf niets mee over hun werk te zeggen. De NVJ verzocht eind vorig jaar al om over een beter model te onderhandelen. Sanoma wil echter alleen rechtstreekse individuele afspraken met freelancers maken zonder tussenkomst van vakbond of beroepsorganisatie.

Consequenties
Tenminste de helft van de Sanoma-freelancers heeft het contract met de uitgever niet getekend. Sanoma heeft vorige maand deze groep freelancers dringend verzocht om vůůr 1 mei alsnog tot ondertekening over te gaan. De consequenties van het niet ondertekenen zijn overduidelijk. De NVJ heeft inmiddels bewijzen dat dit zal leiden tot beŽindiging van de samenwerking. Uit verschillende bronnen heeft de NVJ vernomen dat er per redactie een limiet geldt voor het aantal medewerkers dat niet heeft getekend. 
NVJ, NVF, Burafo, HPA, BNO en Fotografenfederatie vertegenwoordigen tezamen meer dan 10.000 freelancers. Ellie Speet zegt namens de sectie freelance van de NVJ en NVF fotojournalisten: 'Wij vinden het onaanvaardbaar dat Sanoma niet met beroepsorganisaties wil spreken over de bezwaren tegen het contract. Temeer omdat de uitgever ook niet met individuele freelancers wil onderhandelen, zo is in de praktijk gebleken. De wijze waarop Sanoma haar machtspositie in de tijdschriftenbranche doet gelden, baart ons grote zorgen. Het is 'slikken of stikken'. Wij kunnen dat niet accepteren en zullen dan ook niet nalaten hiertegen te protesteren.' 

Nieuwe pagina 1
villamedia.nl

Voorpagina Freelance | Naar NVJ | Naar VillaMedia
Reageren:
freelance@nvj.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1