Freelance-journalist.nl
 
 
Nieuwe pagina 1

Een site van de sectie
Freelance van de
Nederlandse vereniging
van Journalisten

Nieuwsoverzicht
Adres, contact
Activiteiten

Bestuur
Leverings-
voorwaarden
Jaarverslag:
2004
2003
2002


Thema:
C2000

Archief en dossiers

 

 

 


*
E-mail Sectie:
Ellie Speet
E-mail Redactie:
Lotte van Doorn

 

 

Archief en Dossiers
Terug naar overzicht Archief en Dossiers

Modelbrief Sanoma freelancecontracten

VNU Tijdschriften/Sanoma Uitgevers
t.a.v. de uitgeefdirecteur

Geachte heer,

Hierbij laat ik u weten dat ik niet akkoord ga met het voorstel zoals geformuleerd in uw brief van oktober jl. met bijgevoegde brochure over hergebruik.
De door u gevraagde toestemming op exclusieve basis is dermate ruim, dat ik daarmee zelf niet meer in staat ben mijn werk te exploiteren. Als ik al zou overwegen u deze toestemming te geven, dan zou daar een veel hogere vergoeding tegenover moeten staan. Bovendien is er geen enkele waarborg ten aanzien van kwaliteitsnormen en morele of ethische opvattingen binnen het tijdschrift of ander medium dat het werk opnieuw gebruikt. Garanties daarvoor zijn onontbeerlijk.

Ik ben bereid te onderhandelen over omvang van de licentie en hoogte van de vergoeding. Ik laat mij daarin vertegenwoordigen door mijn vakbond/beroepsorganisatie. U kunt in contact treden met de NVJ over de voorwaarden waaronder u toestemming kunt verkrijgen.

Vriendelijke groeten,
Cc : NVJ

  

Nieuwe pagina 1
villamedia.nl

Voorpagina Freelance | Naar NVJ | Naar VillaMedia
Reageren:
freelance@nvj.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1