Freelance-journalist.nl
 
 
Nieuwe pagina 1

Een site van de sectie
Freelance van de
Nederlandse vereniging
van Journalisten

Nieuwsoverzicht
Adres, contact
Activiteiten

Bestuur
Leverings-
voorwaarden
Jaarverslag:
2004
2003
2002


Thema:
C2000

Archief en dossiers

 

 

 


*
E-mail Sectie:
Ellie Speet
E-mail Redactie:
Lotte van Doorn

 

 

Archief en Dossiers
Terug naar overzicht Archief en Dossiers

Geld voor auteursrechten ontvangen van PCM?
Zie ook de voorbeeldbrief onderin


Freelancers die stukken hebben geschreven voor PCM -kranten die zonder hun toestemming in de persdatabank zijn opgenomen, kunnen een dezer dagen geld op hun rekening ontvangen. PCM is namelijk begonnen met de uitbetaling van hetgeen volgens PCM-normen een redelijke vergoeding voor ongevraagd hergebruik van journalistiek werk is. Hoewel er nog verschillende procedures aanhangig zijn waarin met steun van de NVJ aan de rechter wordt gevraagd om zich over de hoogte van de vergoeding uit te spreken, kon PCM daar blijkbaar niet meer op wachten.

De stand van zaken in de jurisprudentie
De procedure die de NVJ tegen de Volkskrant voerde, samen met freelancers Heg, Mulder en Stam, resulteerde in een uitspraak van de rechtbank Amsterdam waarin een formule voor de schadevergoeding voor hergebruik werd vastgesteld. 
Stam besloot om de vastgestelde vergoeding voor gebruik op Internet - 3% voor een jaar en voor elk volgend jaar 1,5% over het jaarhonorarium - in hoger beroep aan te vechten. Het vonnis van het gerechtshof wordt verwacht op 4 april as.
Bij de rechtbank Utrecht wordt al geruime tijd door enkele freelancers samen met de NVJ geprocedeerd over een schadevergoeding voor hergebruik van werk in de persdatabank.
Het pleidooi in deze zaak is vastgesteld op 22 april as. 
Er zijn nog meer zaken aanhangig over vergelijkbare kwesties. Maandag 18 maart  vindt het pleidooi plaats in de zaak van enkele freelancers tegen de NPS, over schadevergoeding voor hergebruik van radio-uitzendingen op internet. 

PCM-voorstel
In het kader van de procedure over de persdatabank, heeft PCM vorig jaar een voorstel gedaan voor vergoeding van de schade. Daarbij werd de omzet van de databank over de periode waarin het gebruik had plaatsgevonden geheel toegerekend aan de freelancers van wie bijdragen in de databank waren opgenomen. Via een door PCM bedachte formule werd dit bedrag verdeeld over de betrokkenen en werd er rente toegezegd. Bij een kritische beschouwing van dit voorstel bleek dat een individuele freelancer slechts een zeer marginaal bedrag per artikel kreeg aangeboden. Het voorstel is door de NVJ en de betrokken freelancers dan ook niet geaccepteerd. Niettemin kiest PCM ervoor om nu toch tot uitbetaling van dit bedrag over te gaan. Waarschijnlijk om de schade te beperken.

Accepteren?
Wij adviseren onze freelance-leden om een brief te sturen aan PCM, waarin wordt gevraagd het bedrag te specificeren. Het is niet nodig het geld terug te storten. Wel moet duidelijk worden gemaakt dat daarmee geen afstand wordt gedaan van een recht op schadevergoeding, en dat er geen toestemming wordt gegeven voor elektronisch hergebruik in de toekomst.

CONCEPTBRIEF voor freelancer die van PCM een vergoeding ontvangen hebben

Geachte [ ], 

Naar aanleiding van het recent op mijn rekening overgemaakte bedrag van [ ] bericht ik u als volgt.

In de lopende procedure voor de Rechtbank Utrecht vorderen de NVJ en een aantal freelancers vaststelling van de schadevergoeding voor het elektronisch hergebruik dat zonder toestemming is gemaakt van artikelen van freelancers in de Nederlandse Persdatabank. De bedragen waar ik recht op heb en die in die procedure worden gevorderd zijn een veelvoud van het bedrag dat is overgemaakt. Het nu betaalde bedrag - dat dus in geen verhouding staat tot het bedrag waar ik recht op heb - zal ik behouden, maar dat betekent niet dat ik hiermee afstand doe van mijn vorderingen tot betaling van schadevergoeding. Laat staan dat uit het behouden van het betaalde bedrag toestemming mag worden afgeleid voor toekomstig elektronisch hergebruik. 

Graag ontvang ik een gespecificeerde onderbouwing van het nu betaalde bedrag, waarbij ik met name prijs stel op een uitsplitsing naar het deel van het bedrag dat volgens u betrekking heeft op wettelijke rente, de artikelen waarop de betaling volgens u betrekking heeft, de verschillende soorten publicaties waarvoor mijn artikelen elektronisch zijn hergebruikt, het daadwerkelijke hergebruik dat gemaakt is van mijn artikelen en de jaren waarin dat gebeurd is.

Mag ik uw bericht binnen twee weken na heden, derhalve uiterlijk op [ ], tegemoet zien?

Met vriendelijke groet,

 

Nieuwe pagina 1
villamedia.nl

Voorpagina Freelance | Naar NVJ | Naar VillaMedia
Reageren:
freelance@nvj.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1