Freelance-journalist.nl
 
 
Nieuwe pagina 1

Een site van de sectie
Freelance van de
Nederlandse vereniging
van Journalisten

Nieuwsoverzicht
Adres, contact
Activiteiten

Bestuur
Leverings-
voorwaarden
Jaarverslag:
2004
2003
2002


Thema:
C2000

Archief en dossiers

 

 

 


*
E-mail Sectie:
Ellie Speet
E-mail Redactie:
Lotte van Doorn

 

 

Archief en Dossiers
Terug naar overzicht Archief en Dossiers

Opzegtermijn freelancer-overeenkomst
28/10/2003

Een freelance opdracht is opzegbaar, mits een redelijke opzegtermijn in acht wordt genomen, en er geen sprake is van een incidentele opdracht. Dat staat niet in de wet, maar de NVJ heeft dat standpunt altijd gehuldigd en is hierin deze maand gesteund door de Amsterdamse rechtbank. De NVJ procedeerde namens twee freelancers succesvol tegen het vakblad Paravisie, dat volgens de rechter een opzegtermijn van 3,5 maanden in acht had moeten nemen.

Door de juridische afdeling van de NVJ is namens twee freelancers een procedure gevoerd tegen de uitgever van het blad Paravisie. De uitgever had de gesloten overeenkomst tot opdracht, zeg maar de freelanceovereenkomst, met een korte opzegtermijn beŽindigd. De freelancers hadden echter veel tijd geÔnvesteerd in het opzetten van een nieuwe bladformule en hadden daarvoor werk van andere opdrachtgevers laten schieten. Zij gingen er daarom vanuit dat de overeenkomst een duurzaam karakter zou hebben, maar na anderhalf jaar beŽindigde de uitgever de samenwerking.
De wet stelt dat een overeenkomst tot opdracht in principe te allen tijde kan worden opgezegd, maar de NVJ vindt dat er wel een reŽle opzegtermijn in acht moet worden genomen. In dit geval was er weliswaar sprake van een korte opzegtermijn, maar voor de freelancers was deze te kort om zo snel andere inkomsten te kunnen genereren.
De rechtbank te Amsterdam heeft bij vonnis d.d. 2 oktober 2002 beslist, dat een overeenkomst tot opdracht ongeacht de reden opzegbaar is. Uitdrukkelijk is bepaald dat dan wel een redelijke opzegtermijn in acht genomen dient te worden. De NVJ wordt dus uitdrukkelijk in haar standpunt gesteund door de rechtbank te Amsterdam. In dit geval werd zelfs een opzegtermijn van 3,5 maanden redelijk geacht. De rechtbank is van oordeel, dat daarnaast alsdan geen plaats meer is voor een aanvullende schadevergoeding
De ingestelde vordering wegens het niet betaald hebben van de onkosten van de freelancers is afgewezen, omdat de rechtbank van mening was, dat deze opgesloten lagen in het overeengekomen honorarium.
Ter voorkoming van onduidelijkheden is het altijd verstandig bij het aangaan van een freelanceovereenkomst duidelijke schriftelijke afspraken te maken over onder meer de duur van de overeenkomst, de te hanteren opzegtermijn, het honorarium en de onkosten.
  

Nieuwe pagina 1
villamedia.nl

Voorpagina Freelance | Naar NVJ | Naar VillaMedia
Reageren:
freelance@nvj.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1