Freelance-journalist.nl
 
 
Nieuwe pagina 1

Een site van de sectie
Freelance van de
Nederlandse vereniging
van Journalisten

Nieuwsoverzicht
Adres, contact
Activiteiten

Bestuur
Leverings-
voorwaarden
Jaarverslag:
2004
2003
2002


Thema:
C2000

Archief en dossiers

 

 

 


*
E-mail Sectie:
Ellie Speet
E-mail Redactie:
Lotte van Doorn

 

 

Archief en Dossiers
Terug naar overzicht Archief en Dossiers

Modelcontract
Duur van de licentie

Een van de knelpunten tijdens het overleg tussen NVJ en NDP was de absolute voorwaarde van de dagbladuitgevers om onbepaalde duur van toestemming voor gebruik af te spreken. De NVJ wilde altijd voor een beperkte termijn toestemming geven. Uitgevers lopen echter tegen het probleem aan dat ze na verloop van jaren ineens stukken uit hun archief moeten verwijderen, die dan niet meer compleet zijn.
Voorop staat dat de toestemming voor generiek hergebruik slechts gedurende een heel korte tijd exclusief is. De periode voor exclusiviteit is in het contract open gelaten en partijen moeten die zelf overeenkomen. Bij nieuws wordt exclusiviteit gedurende 24 uur aanbevolen en bij langere stukken een week. Daarna kan de freelancer het werk ook zelf (elders) exploiteren. Het auteursrecht blijft bij de journalist. In het modelcontract is gekozen voor toestemming voor generiek hergebruik voor onbepaalde tijd. Freelancers die dat persť niet willen, kunnen deze bepaling in overleg met de krant herzien.
Verder is er in het modelcontract een bepaling opgenomen die ontsnapping biedt als de journalist aannemelijk kan maken dat de uitoefening van het recht op generiek hergebruik nadeel zou kunnen toebrengen aan onder andere zijn naam of aan zijn waarde in de hoedanigheid van journalist. Een verzoek aan de uitgever om geen gebruik te maken van de uitoefening van het recht op generiek hergebruik kan eventueel voor bindend advies worden voorgelegd aan een door NVJ en NDP benoemde commissie.
De vorige afleveringen over het modelcontract NVJ/NDP verschenen op 2 en 16 november. In deel 4 aandacht voor naamsvermelding. De publicaties zijn ook te lezen op www.villamedia.nl, sectie freelance. Tijdens de jaarvergadering van de sectie freelance op 15 december wordt het contract toegelicht door Hans Hermans en Irene Konings. De leden van de sectie freelance kunnen het modelcontract tot 17 december goedkeuren.
  

Nieuwe pagina 1
villamedia.nl

Voorpagina Freelance | Naar NVJ | Naar VillaMedia
Reageren:
freelance@nvj.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1