Freelance-journalist.nl
 
 
Nieuwe pagina 1

Een site van de sectie
Freelance van de
Nederlandse vereniging
van Journalisten

Nieuwsoverzicht
Adres, contact
Activiteiten

Bestuur
Leverings-
voorwaarden
Jaarverslag:
2004
2003
2002


Thema:
C2000

Archief en dossiers

 

 

 


*
E-mail Sectie:
Ellie Speet
E-mail Redactie:
Lotte van Doorn

 

 

Archief en Dossiers
Terug naar overzicht Archief en Dossiers

Modelcontract NVJ/NDP

De onderhandelingen die enkele jaren geleden tussen NVJ en NDP zijn gevoerd over de honorering van dagblad-freelancers, zowel met betrekking tot de basistarieven als de vergoeding voor hergebruik, hebben destijds niet tot enig resultaat geleid. Wel maakten partijen de afspraak dat vertegenwoordigers van NVJ en NDP de mogelijkheid van een modelcontract zouden onderzoeken. Er is lange tijd gesleuteld aan zo'n model. Het lijkt er op dat partijen tot een werkbare overeenkomst zijn gekomen. Op enkele punten en komma's na is de tekst gereed. Het resultaat zal tijdens de jaarvergadering van de sectie freelance aan de leden ter goedkeuring worden voorgelegd. De modelovereenkomst zal elke drie jaar worden geŽvalueerd. Tevens zijn er Algemene Publicatievoorwaarden overeengekomen, die in combinatie met het modelcontract zullen worden gebruikt. Deze vervangen het Bindend Besluit van de NDP inzake freelance-journalisten. Ze zijn aanvullend op het contract. Het is niet de bedoeling dat deze voorwaarden bij professionele journalisten los van het modelcontract worden gebruikt. Enkele punten uit de overeenkomst en uit de algemene publicatievoorwaarden worden op deze pagina toegelicht. 

Nieuwe pagina 1
villamedia.nl

Voorpagina Freelance | Naar NVJ | Naar VillaMedia
Reageren:
freelance@nvj.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1