Freelance-journalist.nl
 
 
Nieuwe pagina 1

Een site van de sectie
Freelance van de
Nederlandse vereniging
van Journalisten

Nieuwsoverzicht
Adres, contact
Activiteiten

Bestuur
Leverings-
voorwaarden
Jaarverslag:
2004
2003
2002


Thema:
C2000

Archief en dossiers

 

 

 


*
E-mail Sectie:
Ellie Speet
E-mail Redactie:
Lotte van Doorn

 

 

Archief en Dossiers
Terug naar overzicht Archief en Dossiers

Vergoeding hergebruik: deskundigencommissie
8/5/2003 PERSBERICHT

Het gerechtshof te Amsterdam bepaalt (2 mei 2002) dat er deskundigen worden benoemd om het hof te informeren over de wijze van het vaststellen van de door De Volkskrant aan Huib Stam te betalen schadevergoeding.

De Rechtbank te Amsterdam stelde al in 1997 vast dat De Volkskrant de auteursrechten van Huib Stam, Jan Mulder en Hans Heg had geschonden doordat, zonder hun toestemming, artikelen die zij eerder in de krant had laten publiceren, werden opgenomen op cd-rom's en op de website van De Volkskrant. Er bleek een nieuwe procedure nodig om De Volkskrant tot betaling van een schadevergoeding voor de geconstateerde inbreuk te bewegen. 

Op 22 december 1999 stelde de Rechtbank vergoedingen vast voor zowel gebruik op cd-rom als op Internet: 4% voor het zonder toestemming van de auteur opnemen van zijn werk op cd-rom, voor het opgenomen houden van zijn werk op elke volgende versie van de cd-rom 2%, en 3% voor het zonder toestemming van de auteur opnemen van zijn werk op een website gedurende het eerste en voor elk volgend jaar 1,5%. De percentages waren gekoppeld aan het jaarhonorarium van de freelancer en hielden tevens een vergoeding voor inbreuk op morele rechten van de freelancers in. Het vonnis gaf geen duidelijke motivatie voor de hoogte van de percentages. Omdat deze schadevergoeding onvoldoende recht deed aan de aard en omvang van de inbreuk op Stams auteursrechten door deze op de website van De Volkskrant te plaatsen, heeft Stam hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis.

Stam is van mening dat de schadevergoeding dient te worden bepaald op 100% van de door De Volkskrant aan hem betaalde vergoeding voor publicatie in de krant. De Volkskrant acht een schadevergoeding die gebaseerd is op de door NDP eenzijdig opgestelde modelovereenkomst (die voorziet in een jaarlijkse vergoeding van 2% voor al het generiek hergebruik) voldoende.

Het Gerechtshof wil nu, voordat de schade wordt vastgesteld, van deskundigen informatie over de wijze waarop de schade dient te worden vastgesteld.

Het tussenarrest van het gerechtshof te Amsterdam is te vinden op de website www.rechtspraak.nl onder LJN-nummer: AE 2188; zaaknummer: 00/513

Voor informatie: NVJ - Ellie Speet - telefoon 020-6766771
Mr. E.A.W. Schippers - Advocatenkantoor Höcker Rueb en Doeleman - telefoon 020-5777727; 020-4235698

 

Nieuwe pagina 1
villamedia.nl

Voorpagina Freelance | Naar NVJ | Naar VillaMedia
Reageren:
freelance@nvj.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1