Freelance-journalist.nl
 
 
Nieuwe pagina 1

Een site van de sectie
Freelance van de
Nederlandse vereniging
van Journalisten

Nieuwsoverzicht
Adres, contact
Activiteiten

Bestuur
Leverings-
voorwaarden
Jaarverslag:
2004
2003
2002


Thema:
C2000

Archief en dossiers

 

 

 


*
E-mail Sectie:
Ellie Speet
E-mail Redactie:
Lotte van Doorn

 

 

Archief en Dossiers
Terug naar overzicht Archief en Dossiers

Fabeltjes over auteursrecht

Als je een artikel verkoopt, mag de krant, het tijdschrift etc. daar mee doen wat ze willen.
Onzin: het auteursrecht blijft bij de journalist, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door verkoop wordt slechts toestemming gegeven het artikel eenmalig te publiceren en wel in het blad of de bladen waarvoor toestemming is gegeven.

Het artikel paste niet op de pagina dus hebben we het maar tot de helft ingekort. Je krijgt dus ook maar de helft betaald.
In een artikel mogen zonder toestemming van de journalist geen ingrijpende wijzigingen worden aangebracht. Alleen die correcties mogen worden aangebracht waartegen verzet onredelijk zou zijn. Hieronder vallen eindredactionele wijzigingen. In dit geval is er dus sprake van een schending van het auteursrecht waarvoor schadevergoeding geŽist kan (moet) worden. Nog los daarvan dient voor geleverd werk gewoon het honorarium betaald te worden en niet slechts de helft.

Aangezien wij nooit aan naamsvermelding doen, heb je daar ook geen recht op.
Naamsvermelding is verplicht, tenzij het verzet tegen het weglaten van de naam in strijd met de redelijkheid zou zijn.

Doordat wij het artikel van je gekocht hebben, mag je het niet meer aan een ander aanbieden.
De journalist blijft bevoegd om zijn werk opnieuw openbaar te (laten) maken. Voor veel freelancers betekent het doorverkopen van artikelen juist het beleg op het brood. Indien een opdrachtgever exclusiviteit wenst, dient hij hiervoor extra te betalen. In dat geval is het verstandig deze exclusiviteit aan een termijn te verbinden.
Met de dagbladuitgevers is overeengekomen dat een journalist die kopij aanbiedt, deze kopij niet aan een ander blad in het zelfde verschijningsgebied mag aanbieden, tenzij van de kopij geen gebruik gemaakt wordt. Bij het aanbieden van kopij aan dagbladen in verschillende verspreidingsgebieden, moet hiervan mededeling gedaan worden.
Als een artikel opnieuw wordt gepubliceerd, moet vermeld worden waarin het artikel eerder is verschenen, tenzij anders is overeengekomen.

Vanwege de free flow of information mogen artikelen van journalisten altijd overgenomen worden.
Dit geldt alleen ten aanzien van nieuwsberichten e.d. Een reportage is wel degelijk auteursrechtelijk beschermd. 'Free flow of information' betekent niet 'flow of free information'. Bij overname zonder toestemming is sprake van schending van het auteursrecht en dient een schadevergoeding betaald te worden.

Namen van medewerkers vermelden wij altijd in het colofon. Dat is dus voldoende.
Alleen als de journalist vooraf instemt (al dan niet stilzwijgend) met een naamsvermelding alleen in het colofon, is zo een naamsvermelding voldoende. Stilzwijgende toestemming kan aanwezig geacht worden als de journalist de praktijk van naamsvermelding in het colofon kende.

Omdat ik het artikel al van je gekocht heb, mag ik het nog een keer publiceren. Dat wordt pas anders als een andere uitgever het overneemt.
Hergebruik is hergebruik, of dat nu door de oorspronkelijke opdrachtgever gebeurt of door een ander. Voor elk ander gebruik dan bij de levering overeengekomen, dient toestemming te worden gevraagd en kan weer een nieuw prijskaartje worden gehangen.

Als je het artikel aan ons levert, mag het automatisch doorgeplaatst worden in andere (dag)bladen van ons concern.
Wederom: hergebruik is hergebruik. Dit geldt dus ook voor doorplaatsing in (dag)bladen van dezelfde uitgever. Voor een dergelijke doorplaatsing dient aan de auteur toestemming vooraf gevraagd te worden.

Bij hergebruik hoeven we je niet te betalen, want je hoeft toch geen extra werk te verrichten.
Dat is het principe van wel de lusten, niet de lasten. De betaling voor hergebruik slaat niet op werk dat verricht is maar is simpelweg een prijs voor het recht op publikatie. Voor freelance journalisten betekent het auteursrecht de broodnodige mogelijkheid om hun werk opnieuw te gelde te maken.

  

Nieuwe pagina 1
villamedia.nl

Voorpagina Freelance | Naar NVJ | Naar VillaMedia
Reageren:
freelance@nvj.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1