VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad

Thema
Cao
Alle Journal. cao's
Terug naar Sectiemenu


2005/2006
Nieuwsbrief
Princ-akk Dagblad-cao
Nieuwe loongebouw
Minimum pensioen cao
Vut / prepensioen

2004
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief III
Nieuwsbrief II
Voorstellen NDP
Nieuwsbrief I

2003
Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 7
Principeakkoord
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 1
Voorstellen NVJ
Voorstellen NDP

Delegaties
Huidige cao

Salarisschalen
Andere cao's


Cao-krant aug. 2003
Verhogingen elders
Steun in Europa
Waarom opgeschort?
Uitgevers willen niets
Inzicht en uitzicht
"Dagbladen cruciaal"

Cao-krant april 2003
7 eisen
Er zijn andere wegen
Hulp van overheid
Niet alleen om geld
Nieuwe bedreigingen
Van VUT naar pre-pensioen
Ander loongebouw

  De dagblad-cao

Aan de leden van de NVJ werkzaam bij de dagbladen
Loongebouw dagbladjournalisten uitgebreid; stemming verlaat
(23 december 2005)

Geachte collegae,

Twee dagen geleden hebben wij u gemeld dat wij, in samenspraak met de vertegenwoordiger van de hoofdredacteuren en de werkgevers, verenigd in de commissie loongebouw, aan de Human Capital Group de opdracht hadden gegeven een oplossing te zoeken voor redacteuren die op de beeldredactie werken (vormgevers/beeldredacteuren).

De oplossing is staat in dit nieuwe schema (pdf). Dat vervangt de bijlage op pagina 4 uit de notitie "Nieuw loongebouw dagbladjournalisten vanaf 1 juli 2006".

Wij hopen dat op deze manier een bevredigende oplossing is bereikt.

Velen hebben ons gevraagd waarom er zoveel haast gemaakt wordt met deze stemming. Deze haast heeft als reden dat in dit principeakkoord CAO ook de regeling VUT/vroegpensioen is opgenomen. Deze regelingen moeten vr 1 januari 2006 aangemeld worden om geldig te kunnen zijn.
Wij hebben besloten de stemperiode toch iets te verlengen. U kunt tot uiterlijk 27 december uw stem uitbrengen in het stemlokaal.

Verder willen wij u fijne feestdagen toewensen

Met vriendelijke groet, Bianca Rootsaert


 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1