VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad

Thema
Cao
Alle Journal. cao's
Terug naar Sectiemenu


2005/2006
Nieuwsbrief
Princ-akk Dagblad-cao
Nieuwe loongebouw
Minimum pensioen cao
Vut / prepensioen

2004
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief III
Nieuwsbrief II
Voorstellen NDP
Nieuwsbrief I

2003
Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 7
Principeakkoord
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 1
Voorstellen NVJ
Voorstellen NDP

Delegaties
Huidige cao

Salarisschalen
Andere cao's


Cao-krant aug. 2003
Verhogingen elders
Steun in Europa
Waarom opgeschort?
Uitgevers willen niets
Inzicht en uitzicht
"Dagbladen cruciaal"

Cao-krant april 2003
7 eisen
Er zijn andere wegen
Hulp van overheid
Niet alleen om geld
Nieuwe bedreigingen
Van VUT naar pre-pensioen
Ander loongebouw

  De dagblad-cao

CAO-afspraken over ingrijpende veranderingen
Vut en prepensioen vanaf 2006

(15 december 2006)

Vut en prepensioen gaan ingrijpend op de schop. De nieuwe wetgeving maakt een nieuwe opzet noodzakelijk. In de nieuwe CAO voor Dagbladjournalisten zijn daarover afspraken gemaakt. Aan een belangrijke eis van de NVJ is voldaan: voor zowel de ouderen als de jongeren is er een perspectief geregeld voor vervroegde pensionering rond het 63ste jaar. Zo heeft de nieuwe opzet dus voor elke generatie betekenis.

Het is ingewikkeld geworden, omdat de nieuwe wetgeving zo abrupt vut en prepensioen afsluit. Toch is het van het grootste belang om voor 2006 een nieuwe opzet te hebben. Een ieder kan zich dan instellen op de nieuwe situatie.

Door het nieuwe fiscaal regime voor vut en prepensioen dat in 2006 van kracht is, ligt er een scheidslijn bij het geboortejaar 1950. Voor de groep 55+ (geboren voor 1950) geldt dat er vanaf 2006 een aangepaste vut-regeling wordt gecontinueerd. Tot het jaar 2016 kan men nog gebruik maken van de fiscale faciliteiten voor vut en prepensioen. Voor de groep 55- (geboren na 1949) geldt dat er vroegpensioen mogelijk wordt, gefinancierd uit extra opbouw ouderdomspensioen en/of levensloop. Slechts langs deze weg of via de levensloopregeling is voortaan nog fiscaal gunstig te sparen voor vroegpensioen.

Voor de groep 55+ gaat de premie geheel naar de overgangsregeling. Er is wel een aanpassing noodzakelijk om het te kunnen financieren. De uittredingsleeftijd gaat met ingang van 1 januari 2006 voor de geboortejaren 1946 tot en met 1949 gestaffeld omhoog van 62 jaar naar 63 jaar. Binnen de overgangsregeling is er ook sprake van gestaffeld een lager uitkeringspercentage (van 73% naar 70%).

Voor de groep 55- valt een premie van 3,5 procent ingaande het jaar 2006 vrij voor extra opbouw ouderdomspensioen en/of levensloop (elke 3,5 procent premie is 2 procent opbouw). In 2010, of zoveel eerder als mogelijk is, valt nogmaals een 3,5 procent premie vrij voor ouderdomspensioen en/of levensloop. Daaruit kan dan te zijner tijd ook vroegpensioen rond het 63ste jaar worden gefinancierd.

Er is nog een resterend premiedeel van 1 procent. Die wordt ingaande het jaar 2006 aangewend voor verbetering van de pensioenafspraken, zoals is vastgelegd in de nieuwe Minimum Pensioen-CAO voor Dagbladjournalisten.

Jarenlang is er door alle dagbladjournalisten premie ingelegd voor het vut/prepensioen-fonds. Een groot deel van de reserves uit dit fonds wordt in 2005 gebruikt voor een toekenning van backservicerechten. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de oorspronkelijke intentie om dit op termijn aan een ieder toe te kennen. Alle actieve deelnemers per 31 december 2005 krijgen 1 procent (voorwaardelijke) backservicerechten, gebaseerd op het aantal dienstjaren tot 2004. Ter aanvulling dient vanaf 2006 de 3,5 procent premie voor 2 procent extra opbouw ouderdomspensioen en in uiterlijk 2010 nog eens 3,5 procent, zodat ook voor deze groep vroegpensioen rond het 63ste jaar mogelijk is. uiteraard mede afhankelijk van onder meer het aantal deelnemersjaren. De in 2004 en 2005 opgebouwde rechten (en de backservice) in de prepensioenregeling worden naar keuze overgeboekt naar het ouderdomspensioen of de levensloopregeling.

Daarnaast is vanaf 2006 de levensloopregeling van kracht. Deze is een spaarregeling in geld met als doel de financiering van een periode van extra verlof tijdens iemand gehele loopbaan. Dat kan zorgverlof zijn, een sabbatical, maar ook eerder stoppen met werken. In de nieuwe CAO voor Dagbladjournalisten zijn hierover afspraken gemaakt en is omschreven welke loonbestanddelen als bron kunnen worden ingezet. Ook de in 2010 vrijvallende premie kan hiervoor worden ingezet.
15 DECEMBER 2005


 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1