VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad

Thema
Cao
Alle Journal. cao's
Terug naar Sectiemenu


2005/2006
Nieuwsbrief
Princ-akk Dagblad-cao
Nieuwe loongebouw
Minimum pensioen cao
Vut / prepensioen

2004
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief III
Nieuwsbrief II
Voorstellen NDP
Nieuwsbrief I

2003
Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 7
Principeakkoord
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 1
Voorstellen NVJ
Voorstellen NDP

Delegaties
Huidige cao

Salarisschalen
Andere cao's


Cao-krant aug. 2003
Verhogingen elders
Steun in Europa
Waarom opgeschort?
Uitgevers willen niets
Inzicht en uitzicht
"Dagbladen cruciaal"

Cao-krant april 2003
7 eisen
Er zijn andere wegen
Hulp van overheid
Niet alleen om geld
Nieuwe bedreigingen
Van VUT naar pre-pensioen
Ander loongebouw

  De dagblad-cao

NIEUWSBRIEF
ONDERHANDELINGEN CAO DAGBLADJOURNALISTEN 2005 -2006
(15 december 2005)


Aan de NVJ-leden werkzaam bij de dagbladen

Geachte collegae,

De NVJ heeft met de werkgevers, de NDP na 7 onderhandelingsronden overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO voor Dagbladjournalisten voor 2005 en 2006.
Tevens is er een akkoord bereikt voor een nieuwe minimumpensioenCAO vanaf 2005.
Beide leggen we ter goedkeuring aan u voor.

Zoals we u al eerder hebben gemeld was het niet makkelijk om tot overeenstemming te komen. Er lagen ingewikkelde dossiers op tafel zoals vroegpensioen, de opvolger van de WAO, de WIA, het loongebouw en de overgang van eindloon naar middelloon.

1. Het nieuwe loongebouw zal er in ieder geval niet toe leiden dat journalisten in salaris of in salarisperspectief er op achteruit gaan. Ook is het mogelijk om als journalist zoveel mogelijk schalen door te lopen op grond van objectieve criteria. Dat waren de belangrijkste punten en die zijn gehonoreerd.
2. We hebben de VUT/Prepensioenregeling omgebouwd tot een nieuwe zg. vroegpensioenregeling. Het blijft dus mogelijk om vroeger te stoppen met werken. Dit is niet alleen belangrijk voor diegenen die daar gebruik van willen maken, maar zorgt ervoor dat doorstroom op de redacties mogelijk blijft; ouderen maken plaats voor jongeren.
3. De nieuwe minimumpensioen CAO zorgt er voor dat de overgang van eindloon naar middenloon acceptabel is. We hebben het voor elkaar gekregen dat het mogelijk is om een pensioen op te bouwen met een hoog opbouwpercentage en een nabestaandenpensioen op spaarbasis zonder dat hiervoor zelf extra betaald moet worden.

We willen u vragen om vr 22 december a.s. uw stem uit te brengen via het stemlokaal of per email naar dagblad@nvj.nl.

Mocht u vragen hebben dan kunt u die natuurlijk altijd stellen. Wij beantwoorden die graag.

Rest ons u goede feestdagen toe te wensen.

Met vriendelijke groet,

Namens de onderhandelingsdelegatie en het bestuur van de NVJ,Bianca Rootsaert, secretaris Dagblad NVJ
Ernst Jan Rozendaal, voorzitter sectie Dagblad NVJ 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1