VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad

Thema
Cao
Alle Journal. cao's
Terug naar Sectiemenu


2005/2006
Nieuwsbrief
Princ-akk Dagblad-cao
Nieuwe loongebouw
Minimum pensioen cao
Vut / prepensioen

2004
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief III
Nieuwsbrief II
Voorstellen NDP
Nieuwsbrief I

2003
Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 7
Principeakkoord
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 1
Voorstellen NVJ
Voorstellen NDP

Delegaties
Huidige cao

Salarisschalen
Andere cao's


Cao-krant aug. 2003
Verhogingen elders
Steun in Europa
Waarom opgeschort?
Uitgevers willen niets
Inzicht en uitzicht
"Dagbladen cruciaal"

Cao-krant april 2003
7 eisen
Er zijn andere wegen
Hulp van overheid
Niet alleen om geld
Nieuwe bedreigingen
Van VUT naar pre-pensioen
Ander loongebouw

  De dagblad-cao

NIEUWSBRIEF 5

CAO ONDERHANDELINGEN DAGBLADJOURNALISTEN

Aan de NVJ-leden werkzaam bij de dagbladen
Amsterdam, 10 november 2004

Geachte collegae,

Op 5 november spraken wij voor de vijfde keer met de werkgevers, verenigd in de NDP, over de CAO Dagbladjournalisten 2004. Centraal in dat gesprek stond het gegeven van verrekening van periodieken ingevolge de introductie van een nieuw loongebouw.


Werkgevers wilden in eerste instantie de periodieken vanaf 1 januari 2005 niet uitbetalen en later verrekenen als het loongebouw er is. Het tegenvoorstel van de NVJ tijdens de laatste bijeenkomst was om de periodieken door te blijven betalen op het huidige niveau tot het moment dat er een nieuw loongebouw was. Omdat de NVJ er vanuit gaat dat uiterlijk op 1 juli 2005 een akkoord over een nieuw loongebouw is bereikt, kan er – mocht het toch later worden - eventueel met terugwerkende kracht verrekend worden tot die datum.

Werkgevers vonden dit in eerste instantie een positief gebaar. Toch willen zij, zo bleek vrijdag, nog verder gaan. Namelijk nu al vastleggen dat, mocht er ook op 1 januari 2006 nog geen nieuw loongebouw zijn, de periodieken per die datum wel worden toegekend, maar niet worden uitbetaald. Bij een akkoord over een nieuw loongebouw zou er dan alsnog moeten worden verrekend en wel terug tot 1 juli 2005.

De NVJ vindt dit om twee redenen geen goed voorstel:
1. Afspraken over data na 1 juli 2005 ondermijnen het gezamenlijk uitgesproken streven naar en vertrouwen in een akkoord per uiterlijk die datum. Gelet op de studie die in volle gang is, bestaat er nu ook geen reden om aan dat gezamenlijk doel te twijfelen. Bovendien zijn de werkgevers net zo nauw als werknemers betrokken bij de studie en kunnen ook zij dus sturen op die datum.

2. De NVJ vindt het niet zinnig om op dit moment, in een cao die geldt voor het nu bijna verstreken jaar 2004, afspraken te maken voor een situatie, die zich mogelijkerwijs voordoet in een situatie in 2006. Mocht een nieuw loongebouw onverhoopt langer op zich laten wachten dan de streefdatum van 1 juli 2005, dan kunnen oorzaak en gevolgen daarvan tegen die tijd veel beter worden overzien en besproken. Het is acceptabel dat medio 2005, als de streefdatum niet kan worden gehaald, het onderwerp ‘uitbetaling en verrekening van periodieken per 2006’ op de agenda wordt gezet. Pas op dat moment is de kwestie opportuun. Bovendien wordt door het voorstel van de werkgevers geanticipeerd op lagere periodieken, want als je er van uitgaat dat ze hoger uitvallen kun je gewoon uitbetalen. Op het en ander moeten we gezamenlijk niet willen vooruitlopen, dat belast de onderhandelingen die nog moeten plaatsvinden bij voorbaat.

De werkgeversdelegatie wil hierover eerst beraad voeren met het NDP-bestuur donderdag 11 november a.s. en komt terug op de zaak tijdens het volgend CAO-overleg dat voorlopig voor 29 november gepland staat.

We hopen zeer dat we dan tot een vergelijk over dit punt kunnen komen, opdat we de andere zaken zoals het project jonge instroom (!!), de WAO-premie en de vergoeding voor gestegen beroepskosten nu eindelijk kunnen regelen en het jaar kunnen afsluiten. Ook kunnen we onze tijd goed gebruiken om ons te buigen over die andere belangrijke taak van de NVJ en wel de inhoudelijke en vakmatige kant van ons vak.

Overigens hebben we besloten om de gevolgen van de nieuwe opzet van kinderopvang alvast te regelen, omdat ouders anders in de problemen komen. Ouders hebben van de NVJ hierover al een brief ontvangen. Sinds vandaag staat er ook een enquête op villamedia.nl. We verzoeken u dringend om deze in te vullen. Mocht u onverhoopt geen brief ontvangen hebben, laat ons dit weten.

Tot slot: we krijgen veel reacties binnen van journalisten die melden, dat ze aan het eind van een schaal zitten en dus weinig hebben aan gevechten over periodieken. Inderdaad zit 37% procent van alle journalisten, al dan niet terecht conform het huidige loongebouw, aan het einde van een schaal. Dit is ook een van de redenen geweest om over te gaan tot een studie naar een nieuw loongebouw. Ons uitgangspunt: wie goed werk levert en doorgroeit als journalist, moet kunnen blijven doorstromen, door de schalen heen.

Mocht u reacties hebben, dan horen we dat graag via dagblad@nvj.nl

Met vriendelijke groet,Wiebe Pennewaard,
voorzitter NVJ onderhandelingsdelegatie CAO DJ 2004,

Bianca Rootsaert,
secretaris NVJ.

 

  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1