VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad

Thema
Cao
Alle Journal. cao's
Terug naar Sectiemenu


2005/2006
Nieuwsbrief
Princ-akk Dagblad-cao
Nieuwe loongebouw
Minimum pensioen cao
Vut / prepensioen

2004
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief III
Nieuwsbrief II
Voorstellen NDP
Nieuwsbrief I

2003
Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 7
Principeakkoord
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 1
Voorstellen NVJ
Voorstellen NDP

Delegaties
Huidige cao

Salarisschalen
Andere cao's


Cao-krant aug. 2003
Verhogingen elders
Steun in Europa
Waarom opgeschort?
Uitgevers willen niets
Inzicht en uitzicht
"Dagbladen cruciaal"

Cao-krant april 2003
7 eisen
Er zijn andere wegen
Hulp van overheid
Niet alleen om geld
Nieuwe bedreigingen
Van VUT naar pre-pensioen
Ander loongebouw

  De dagblad-cao


De voorstellen van de NVJ

Behoud van koopkracht. Richtsnoer vormt het  prijsindexcijfer over het jaar 2002. Het cbs heeft de inflatie over die periode berekend op 3,5 procent. Ook voor de toekomst wil de NVJ de systematiek handhaven dat de looneis wordt gebaseerd op de ontwikkelingen van de voorgaande periode.

Dagbladjournalisten worden geconfronteerd met een stijging van de premie voor ziektekosten. Ook de premie voor de zogeheten wao hiaatverzekering stijgt. Voor dergelijke kostenstijgingen wil de NVJ een tegemoetkoming.

De NVJ constateert een toenemende werkdruk binnen de journalistieke doelgroep. Er is daarom een structurele regeling nodig voor vervanging. Indien iemand langer dan een maand afwezig is of als al eerder duidelijk is dat iemand langer dan een maand afwezig zal zijn, dan dient adequate vervanging te worden gerealiseerd.

Dagbladjournalisten wensen dertien weken ouderschapsverlof tegen tenminste honderd procent van het minimumloon.

Partijen moeten overeenstemming bereiken over het prepensioenreglement.

De NVJj stelt een verhoging voor van de werkgeversbijdrage voor vakbondswerkzaamheden, overeenkomstig geldende richtlijnen.

De nieuwe cao heeft een looptijd van een jaar. Vanaf 1 januari 2003 tot en met 31 december 2003.

De NVJ realiseert zich dat de nieuwe cao onder slechte economische omstandigheden moet worden afgesloten. Gelet op de moeilijke tijd waarin veel uitgevers verkeren, daagt zij werkgeversorganisatie ndp uit de dagbladsector een structurele impuls te geven.

De NVJ wil samen met de werkgevers in Den Haag pleiten voor de invoering van het btw 0-tarief, herinvoering van advertentiecompensatieregeling en meer steun van het Bedrijfsfonds voor de Pers. Het fonds zou steun kunnen geven aan innovatieve projecten de krantentitel meer als merk in de markt te zetten.


 

  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1