VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad

Thema
Cao
Alle Journal. cao's
Terug naar Sectiemenu


2005/2006
Nieuwsbrief
Princ-akk Dagblad-cao
Nieuwe loongebouw
Minimum pensioen cao
Vut / prepensioen

2004
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief III
Nieuwsbrief II
Voorstellen NDP
Nieuwsbrief I

2003
Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 7
Principeakkoord
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 1
Voorstellen NVJ
Voorstellen NDP

Delegaties
Huidige cao

Salarisschalen
Andere cao's


Cao-krant aug. 2003
Verhogingen elders
Steun in Europa
Waarom opgeschort?
Uitgevers willen niets
Inzicht en uitzicht
"Dagbladen cruciaal"

Cao-krant april 2003
7 eisen
Er zijn andere wegen
Hulp van overheid
Niet alleen om geld
Nieuwe bedreigingen
Van VUT naar pre-pensioen
Ander loongebouw

  De dagblad-cao

Leden keuren akkoord goed
11/9/2003 NIEUWSBRIEF 7

Aan alle NVJ-leden van de Sectie Dagbladjournalisten

Geachte Collegae,
Hierbij willen we u laten weten dat een overgrote meerderheid van de NVJ-leden het principeakkoord CAO 2003 heeft goedgekeurd. Inmiddels heeft het bestuur van de NDP laten weten dat zij haar beslissing heeft opgeschort. De NDP wil eerst een bijeenkomst plannen met de Studiecommissie Loongebouw naar aanleiding van de herformulering van de opdracht aan de studiecommissie.
We hebben de NDP laten weten immer bereid te zijn tot een gesprek, maar we hebben er wel op gewezen dat er samenhang is in het principeakkoord zoals dat is voorgelegd aan de leden. Een eventueel voorstel voor wijziging van de opdracht aan de Studiecommissie betekent in feite opnieuw naar de onderhandelingstafel.
En en ander heeft ertoe geleid dat de 2% per 1 maart, helaas, nog niet kan worden uitbetaald. We houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Sectie Dagbladjournalisten,

Bianca Rootsaert
Secretaris Dagbladjournalisten
  
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1