VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad

Thema
Cao
Alle Journal. cao's
Terug naar Sectiemenu


2005/2006
Nieuwsbrief
Princ-akk Dagblad-cao
Nieuwe loongebouw
Minimum pensioen cao
Vut / prepensioen

2004
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief III
Nieuwsbrief II
Voorstellen NDP
Nieuwsbrief I

2003
Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 7
Principeakkoord
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 1
Voorstellen NVJ
Voorstellen NDP

Delegaties
Huidige cao

Salarisschalen
Andere cao's


Cao-krant aug. 2003
Verhogingen elders
Steun in Europa
Waarom opgeschort?
Uitgevers willen niets
Inzicht en uitzicht
"Dagbladen cruciaal"

Cao-krant april 2003
7 eisen
Er zijn andere wegen
Hulp van overheid
Niet alleen om geld
Nieuwe bedreigingen
Van VUT naar pre-pensioen
Ander loongebouw

  De dagblad-cao

Wachten is nu op NDP-achterban
9/10/2003 NIEUWSBRIEF 8

'Wij willen voortvarend aan de slag en zien mogelijkheden om tot een adequaat loongebouw voor beiden te komen. Met die woorden heeft de NVJ-delegatie in een speciale bijeenkomst van de paritaire commissie Herijking Loongebouw aan haar tegenhangers in de commissie, de werkgevers, duidelijk gemaakt wat haar intentie is.

Gisteren, 8 oktober 2003, kwam de studiecommissie op verzoek van de werkgevers in Amsterdam bij elkaar naar aanleiding van de ontstane impasse over de CAO 2003. De NVJ wil met de nieuwe opdracht die de CAO-onderhandelaars de commissie heeft verstrekt, snel aan de slag. Die luidt: Ten aanzien van de structurele oplossing van de geconstateerde tekortkomingen van het huidige indelingssysteem zal eerst worden nagegaan in hoeverre die tekortkomingen binnen de huidige systematiek van de indelingsmatrix kunnen worden opgelost alvorens andere indelingsinstrumenten hierbij worden betrokken.
Het NDP-bestuur wil van de NVJ weten hoe die over de invulling van de opdracht van de CAO-onderhandelaars denkt. Ze hebben de goedkeuring over het principeakkoord opgeschort.

De NDP heeft ons gevraagd of wij ons kunnen vinden in 'de splitsing van functie en waardering en de waardering van de functie volgens een functiewegingssysteem die herkenbaar, valide, toepasbaar, objectief langs een meetlat gelegd kan worden met een op de journalistieke toegesneden discipline'.

De NVJ kan de NDP-delegatie geen toezeggingen doen over de aard van het resultaat van het werk van de commissie. Dat is een ongewenste beperking van de opdracht en van de manier waarop binnen een studiecommissie gewerkt zou moeten worden. De studieopdracht zoals die er nu ligt beveelt in eerste aanleg een studie naar mogelijke aanpassingen van het huidige indelingssysteem aan. Dat houdt wat de NVJ betreft een operationalisering van het huidige systeem in. Daarbij moeten flexibele instrumenten gevormd worden. Indeling en beoordeling kunnen objectiever geregeld worden dan nu het geval is zodat er tussen journalisten en hun hoofdredacteur geen verschil van inzicht kan ontstaan in de indeling. Dat zou praktisch gezien het doel moeten zijn.

Uiteraard ís voor de NVJ het primaire uitgangspunt om tot een adequaat en objectief loongebouw te komen. Dus mocht dit op basis van de huidige indeling niet lukken, dan wil de NVJ verder kijken op basis van bestaande indelingssystemen. Studie die hiernaar tot dusver is verricht bevat voldoende aanknopingspunten om voortvarend te werk te gaan.

De NVJ heeft nogmaals benadrukt uit te willen gaan van de huidige formulering in het principe-akkoord. De werkgeversdelegatie rapporteert nu aan haar achterban hoe nu verder. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de sectie Dagblad NVJ
Bianca Rootsaert
 


 
  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1