VillaMedia.nl
             
             

Nederlandse Vereniging
van Journalisten

De JournalistGenootschap /FreelancersAdvies / Mediadebat / de Fotojournalist.nl / Zoek Een Freelancer / Perskaarten

 
menu dagbladSectie
Dagblad

Thema
Cao
Alle Journal. cao's
Terug naar Sectiemenu


2005/2006
Nieuwsbrief
Princ-akk Dagblad-cao
Nieuwe loongebouw
Minimum pensioen cao
Vut / prepensioen

2004
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief IV
Nieuwsbrief III
Nieuwsbrief II
Voorstellen NDP
Nieuwsbrief I

2003
Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 7
Principeakkoord
Nieuwsbrief 5
Nieuwsbrief 4
Nieuwsbrief 3
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 1
Voorstellen NVJ
Voorstellen NDP

Delegaties
Huidige cao

Salarisschalen
Andere cao's


Cao-krant aug. 2003
Verhogingen elders
Steun in Europa
Waarom opgeschort?
Uitgevers willen niets
Inzicht en uitzicht
"Dagbladen cruciaal"

Cao-krant april 2003
7 eisen
Er zijn andere wegen
Hulp van overheid
Niet alleen om geld
Nieuwe bedreigingen
Van VUT naar pre-pensioen
Ander loongebouw

  De dagblad-cao


Cao: werkgevers zetten in op 0%
9/3/2003 NIEUWSBRIEF 1

De dagbladwerkgevers willen hun journalisten dit jaar geen salarisverbetering geven, zodat zij er in koopkracht 3,5% op achteruitgaan. Dat bleek tijdens het eerste overleg over de cao voor dit jaar, donderdagavond. Dat terwijl behoud van koopkracht een van de onderdelen is van het pakket van karige voorstellen LINK waarmee de NVJ op tafel kwam. De NVJ begrijpt heel goed dat de bedrijven het moeilijk hebben door nog steeds tegenvallende advertentie-inkomsten en kwakkelende oplagen. Een ondernemer moet de gevolgen daarvan echter niet alleen zoeken in jaarlijks nieuwe bezuinigingen en salaris-stoppen, maar kan beter plannen maken om de genoemde problemen te lijf te gaan. Op dat punt hebben de werkgevers al jaren niets laten horen. De NVJ nodigt hen uit met een aanvalsplan te komen. De werkgevers voeren aan dat de in hun ogen te hoge periodieken al een deel van de loonruimte opsouperen. De NVJ stelt daar tegenover dat de periodieken een onderdeel zijn van het loongebouw, en dat het geen pas geeft om terwijl de gezamenlijke gedachtenvorming over een nieuw loongebouw nog loopt, nu al eenzijdig de afspraken open te breken. Temeer daar de hoofdredacties zelf de hoge salarissen hebben veroorzaakt, door chefs bijvoorbeeld geen management-toeslag te geven maar een klasse hoger te plaatsen, waardoor de kosten nodeloos blijven toenemen in een bedrijfstak waar chefs vaak na verloop van tijd weer terugkeren naar het veldwerk.

Ook de NVJ-voorstellen over vervanging bij ziekte en ouderschapsverlof worden door de werkgevers gezien als een kostenverhiging. De NVJ stelt daar tegenover te verwachten dat deze kwaliteitsimpulsen de werkdruk verlagen en het ziekteverzuim zullen terugdringen.

De werkgevers legden de wens op tafel om eerder dan was voorzien een nieuwe pensioen-cao samen te stellen. De NVJ hecht er aan te wachten tot de gezamenlijke commissie die op dat onderwerp studeert, gereed is met zijn werk.

Ook willen de werkgevers de 3-jaarscontracten die de NVJ bij de omroep te vuur en te zwaard bestrijdt, in de dagbladwereld juist gaan invoeren. De cao biedt al de mogelijkheid tot freelancecontracten en 1-jaarscontracten, betoogt de NVJ, en wanneer een redactie na één jaar nog niet kan beoordelen of iemand voldoet of niet, heeft de redactie een personeelsmanagementprobleem, dat beter opgelost kan worden dan maar naar 3-jaarscontracten uit te wijken.

De werkgevers willen verder punt 10.3 in de cao aanpassen. Dat gaat over ontslag ten gevolge van structuurwijzigingen. Men name wil men de smartengeldpassage verwijderen. Deze passaage is ook opgenomen in de grafimedia-cao en tijdens de onderhandelingen daarover hebben de werkgevers hier niet over gerept. De NVJ vindt dan ook niet dat er ongelijkheid tussen wel en niet journalistieke werknemers in de bedrijven moet gaan ontstaan.

Kortom, de partijen staan nog ver van elkaar af. Maar dit was de eerste ronde. Het overleg wordt voortgezet op 22 mei.
 

 

  rechts dit is kolom 1

NVJ-links

Wat de NVJ doet
Lidmaatschap
Cao's
Justitie/Politie
Perskaarten
Redactiestatuten
Stemlokaal

Secties

 Algemeen
Dagblad
Omroep
Publiekstijdschrift
Opinietijdschrift
Vaktijdschrift
 Freelance
 Persbureaus
 NVF (foto)
Plus
Vers in de Pers
Internet

Lokale media
 Sport 
 

Afdelingen

Rotterdam RJV
Midden-Nederland

Diensten

Advocaten&Juristen
Wet Openbaarheid van Bestuur

 

Onderzoek

De
Digitale
Journalist

 
Aanbevelingen:


 -----------

 -----------

-----------

-----------

Deskundigen, contact-
personen, organisaties
Login NVJ'ers  Info

-----------


-----------
-----------
-----------
-----------

-----------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

villamedia.nl

Home | Links | Prikbord | Vacatures | Forum | Over ons | NVJ | Disclaimer
Reageren:
redactie@villamedia.nl Telefoon NVJ: 020 -67 66 77 1